| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Jak założyć firmę > Poradnik dla firm remontowo-budowlanych: rękojmia

Poradnik dla firm remontowo-budowlanych: rękojmia

Jeżeli prowadzisz lub dopiero zamierzasz otworzyć firmę remontowo-budowlaną niniejszy poradnik pomoże Ci przezwyciężyć trudności związane z gąszczem przepisów oraz wynikającymi z nich skomplikowanymi obowiązkami. W tej części ekspert podpowiada jak poradzić sobie z regulacjami dotyczącymi rękojmi.

W wyroku z dnia 15 lipca 1974 r. I CR 358/74 LexPolonica nr 320082 Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli część świadczenia okaże się wadliwa, należy tak postąpić, jak w przypadku wadliwości całego świadczenia (art. 637 kc). Dotyczy to szczególnie przypadku jednoczesnego skutecznego odstąpienia od reszty umowy. Wtedy bowiem część świadczona jest całym dziełem w sensie art. 637 kc. W przepisie tym odróżniono wady istotne od nieistotnych oraz usuwalne od nieusuwalnych; od rodzaju wad uzależniono postępowanie stron, ale nie przewidziano, aby zamawiający musiał przyjąć wadliwe dzieło.

Art. 638 stanowi, że jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Moim zdanie odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi przy sprzedaży do umów o dzieło zawieranych przez firmy remontowo – budowlane, oznacza stosowanie w bardzo ograniczonym zakresie. Chodzi mianowicie o modyfikację zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz o zastosowanie przepisów o terminach zawitych do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi. Na podstawie przepisów o rękojmi przy sprzedaży istnieje możliwość zmodyfikowania odpowiedzialności firmy remontowo - budowlanej w sposób przewidziany w art. 558 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Z kolei § 2 omawianego przepisu stanowi, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca (w tym przypadku firma budowlana) zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Polecamy: Poradnik dla firm remontowo-budowlanych: ustalenie sposobu wynagrodzenia

Zastosowanie znajdą również przewidziane dla umowy sprzedaży przepisy dotyczące terminów zawitych dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, a mianowicie art. 563. § 1, który stanowi, że kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Z kolejnych paragrafów omawianego artykułu wynika , że przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

Należy zwrócić także uwagę na przepis art. 568 kodeksu cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Jednak upływ ww. terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie tych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »