| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Biznesplan > Przykładowy biznesplan

Przykładowy biznesplan

Biznesplan może przybierać różne formy. Przedstawiony poniżej zarys biznesplanu jest całkowicie wymyślony. Dane finansowe nie przedstawiają prawdziwej sytuacji, a sposób konstrukcji dokumentu jest jednym z wielu możliwych.

Strategia

Sytuacja rynkowa

a) Branża: Najistotniejszym elementem strategii firmy dotyczącym jej pozycji rynkowej w branży usługowej, a w szczególności w sektorze usług rekreacyjno-sportowych jest plan stworzenia sieci fitness clubów w nieopanowanych przez konkurencję rejonach aglomeracji. Ponieważ następuje znaczący wzrost tej że konkurencji, świadczącej podobne usługi po zbliżonych cenach, należy postawić na zwiększenie swojej konkurencyjności. Jednym z wiodących sposobów na to , jest wykreowanie swojej marki, kojarzącej się w powszechnej świadomości z miejscem, gdzie można ciekawie i mile spędzić czas w przyjaznej atmosferze, blisko miejsca zamieszkania.

b) Klienci: Pamiętając o zasadzie, że "firma to klient" należy dołączyć wszelkich starań, aby zaspokoić oczekiwania usługobiorców. Szczególne znaczenie ma tu sprawa elastyczności świadczenia usług. I tak np. pomimo optymalnego wyboru czasu godzin prowadzenia działalności, w praktyce może okazać się, że klientom odpowiadać będą inne. Jeżeli będzie to tylko możliwe, należy się dostosować do ich wymagań. Inna sprawa, to zapewnienie im maksymalnego komfortu w nieraz wielogodzinnym pobycie w lokalu. Tu duże znaczenie ma możliwość skorzystanie z oferty bufetu. Należy jednak być przede wszystkim otwartym na sugestie klientów.

c) Koszty: Obliczając koszty związane z uruchomieniem i rozwojem działalności brano pod uwagę niezbędne wydatki. Przyjęto założenie o nieprzekroczeniu koniecznych kwot. Głęboka analiza działalności firmy i związanych z tym kosztów, rozpatrywana w kontekście silnie konkurencyjnego rynku, pozwoliła ustalić możliwe do przyjęcia ograniczenia zysków które uatrakcyjnią cenę usługi, a tym samym zwiększy liczbę klientów. Obliczenie progu rentowności i przeprowadzenie analizy wrażliwości, pozwala na kolejne "wyjście do klienta", tym razem na polu cenowym. Efektem tego powinno być większe zainteresowanie usługami firmy „Zdrowe Ciało”.

Zasoby

a) Majątek produkcyjny: Dla poprawy pozycji firmy na rynku należy główny nacisk położyć na elementy majątku, którym są pomieszczenia. Lokalizacja obiektu, a także jego możliwości techniczne muszą być odpowiednie do przyjętej strategii. Głównym jej założeniem jest stworzenie sieci osiedlowych fitness clubów, dających poczucie swojskości,a jednocześnie profesjonalizmu i wysokiego standardu. Dlatego trafnie trzeba wybrać rejon działania, a w nim odpowiedni lokal, pozwalający zapewnić wymagany komfort. Także pozostałe elementy majątku produkcyjnego, tzn. sprzęt sportowy i wyposażenie pomocnicze, muszą być wysokiej klasy. Trzeba też wybrać odpowiednich partnerów do współpracy.

b) Personel: Załoga spółki „Zdrowe Ciało”, świadoma, kompetentna i odpowiedzialna, starać się będzie o przyjmowanie do swojego grona ludzi sprawdzonych lub młodych, bez doświadczenia zawodowego, ale rokujących nadzieję na zaangażowanie w rozwój firmy. Wytworzony od początku istnienia firmy styl pracy, zbudowany na silnej integracji pracowników ze swoją spółką, będzie oddziaływał mobilizująco na każdego, nowo przyjętego. Stwarzając szanse rozwoju, samorealizacji i awansu każdemu pracownikowi, będzie się jednocześnie wymagać od niego efektywnej pracy. Wpłynie to w konsekwencji na zwiększoną jakość usług, a tym samym na polepszenie pozycji rynkowej firmy.

c) Finanse: Sukces przedsiębiorstwa będzie wyrażał się głównie jego wynikiem finansowym. Ambitny plan rozwoju firmy zakłada stały dochód, minimalizację kosztów, wielkość zysków gwarantującą inwestowanie, którego spore korzyści przewidywane są w dalszej perspektywie. Analizy i prognozy uwzględniane w planach strategicznych nie przewidują przekroczenia przez firmę bariery popytu na jej usługi. Oczywiście przy rozsądnym realizowaniu założonej strategii i stałej kontroli otoczenia.

Korzyści związane z podjęciem ryzyka

Przedsięwzięcie jest obarczone ryzykiem, ale nie może przesłonić ono korzyści, jakie przyniesie uruchomienie powyższego biznesplanu. Powodzenie w pierwszej fazie działalności jest gwarantem stałego rozwoju i wzrastającej zyskowności firmy, co przyniesie także wymierne korzyści bankowi, który udzieli niezbędnego kredytu. Utrzymanie długoterminowej współpracy może przynieść obu partnerom zwielokrotnienie ich wzajemnych osiągnięć.

Bilans

Aktywa

Stan na koniec roku obrotowego

Pasywa

Stan na koniec roku obrotowego

I. Majątek trwały

40.000

I. Kapitał własny

60.000

1. Wartości niematerialne i   prawne

5.000

1. Kapitał podstawowy (wspólników)

10.000

2. Rzeczowy majątek trwały

35.000

2. Pozostałe kapitały

3. Finansowy majątek trwały

3. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych

4. Należności długoterminowe

4. Zysk zatrzymany

50.000

II. Majątek obrotowy

50.000

II. Zobowiązania

30.000

1. Zapasy

1. Kredyty długoterminowe

30.00

2. Należności i roszczenia

2. Kredyty krótkoterminowe

3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

3. Inne zobowiązania

4. Środki pieniężne

50.000

4. Fundusze specjalne

III. Rozliczenia międzyokres.

III. Rozliczenia międzyokres.

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

SUMA AKTYWÓW

90.000

SUMA PASYWÓW

90.000

Próg rentowności

2010

2011

2012

2013

2014

Próg rentowności

46129

46590

47056

47526

48002

Zdolność produkcyjna

62400

62400

62400

62400

62400

Próg rentow. a zdolność produkc. (%)

73,92

74,66

75,41

76,16

76,92

Bariera popytu

46800

47268

47740

48218

48700

Próg rentow. a bariera popytu (%)

98,56

98,56

98,56

98,56

98,56

Próg rentowności – wartościowo (zł.)

230645

232951

235280

237633

240010

Uzyskane wyniki wskazują na dobrą rentowność przedsięwzięcia. Próg rentowności mieści się poniżej zdolności produkcyjnych, a także poniżej spodziewanego popytu. Co więcej, mieści się on blisko rzeczywistych granic popytu i związanych z tym wielkości wykorzystania mocy produkcyjnej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »