| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Dzielenie zysków po uregulowaniu zobowiązań

Dzielenie zysków po uregulowaniu zobowiązań

Rozwiązanie spółki jawnej następuje dopiero z chwilą wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców po przeprowadzeniu likwidacji. Jej celem jest zakończenie interesów spółki i upłynnienie jej majątku oraz jego podział po zaspokojeniu zobowiązań.Pod firmą spółki

Sposób reprezentacji spółki w przypadku kiedy jest ona w trakcie likwidacji, jest zależny od liczby likwidatorów. W przypadku gdy jest ich kilku, są oni upoważnieni do reprezentowania spółki łącznie, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej. Natomiast w sprawach, w których wymagana jest uchwała likwidatorów, rozstrzyga większość głosów, chyba że wspólnicy lub sąd powołujący likwidatorów postanowili inaczej.Rozliczenia finansowe

Likwidatorzy są zobowiązani do sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. W sytuacji kiedy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone dodatkowo na dzień kończący każdy rok obrotowy.


Celem likwidacji spółki jest: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, upłynnienie majątku spółki, spłacenie zobowiązań i pozostawienie odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań, które jeszcze nie są wymagalne, zwrot wkładów wniesionych tylko do użytku, podział pozostałego majątku pomiędzy wspólników wedle reguł przewidzianych w umowie lub przepisach. Nowe interesy mogą być podejmowane tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku.


Tak więc z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.


Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy, spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.


Jeżeli jeden ze wspólników jest niewypłacalny, jego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku.


W przypadku gdyby majątek spółki nie wystarczał na spłatę udziałów i długów, niedobór oraz jego część przypadającą ewentualnie na niewypłacalnego wspólnika dzieli się pomiędzy wspólników wedle zasad przewidzianych w umowie, a wobec ich braku – wedle stosunku do uczestnictwa.Wniosek o wykreślenie

Likwidatorzy na koniec powierzonej im działalności, powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.


Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być przechowywane przez okres 5 lat. Osobą przechowującą jest wspólnik lub osoba trzecia. Jeżeli nie wyrażą oni zgody na przechowywanie dokumentów, to sąd rejestrowy taką osobę wyznacza z urzędu.


W sytuacji gdy spółka jest likwidowana ze względu na ogłoszenie upadłości, to jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego. Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa syndyk przejmujący upadłą spółkę. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.Katarzyna Pietryga

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »