| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Niedozwolone klauzule w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Niedozwolone klauzule w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne (telefon, internet, telewizja) muszą wiedzieć jakie zapisy w umowach dotyczących tych usług są niedopuszczalne.

- umożliwić konsumentowi rozwiązanie umowy,

- udzielić terminu do końca obowiązywania starych regulacji,

- powiadomić konsumenta, że w razie skorzystania z prawa do rozwiązania umowy operatorowi nie będzie przysługiwało odszkodowanie ani zwrot udzielonych konsumentowi ulg – chyba że zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa bądź usunięciem niedozwolonych klauzul umownych;

Przykład klauzuli niedozwolonej: „abonent nie później niż na 14 dni przed datą wskazaną w powiadomieniu, może dostarczyć dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy z powodu braku akceptacji zamiany umowy lub regulaminu”.

Dodatkowo UOKiK przyjął, że zmiana cennika jest zmianą umowy; niedozwolony jest więc zapis: „zmiana opłaty za doprowadzenie sygnału nie oznacza zmiany warunków umowy”

6. Tryb zmiany oferty programowej

Zmiana oferty programowej jest zmianą umowy. Dokonując więc takiej zmiany przedsiębiorca powinien zachować tryb przewidziany dla zmiany warunków umowy.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „o zmianach w programowych abonenci będą informowani na antenie programu informacyjnego dostawcy usług; w takim przypadku abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż do 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany”

Ponadto za niedozwoloną klauzulę umowną uznany został zapis, który daje przedsiębiorcy możliwość dokonania zmiany oferty programowej z innych niż niezależne od niego przyczyn.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta stwierdził, że nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana warunków umowy przez przedsiębiorcę poprzez usuwanie programów, na które decydował się konsument przy zawieraniu umowy, poza przypadkami gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

Za takie nie można zaś zdaniem sądu uznać np. zmian ekonomicznych czy niskiej oglądalności danego programu.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „operator z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych może wprowadzić zmiany liczby i rodzaju programów wchodzących w skład poszczególnych pakietów. Zmiany te, wynikające z faktu zaistnienia siły wyższej, zastąpienia danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacji z danego programu z uwagi na jego niską oglądalność, zaprzestania nadawania programu z przyczyn obciążających jego nadawcę, nie wymagają zmiany umowy.”

7. Postanowienia regulujące automatyczne przekształcanie umowy zawartej na czas oznaczony w umowę na czas nieoznaczony

Postanowienia takie są jak najbardziej dopuszczalne, jednak niedozwolone jest:

- wyłączenie uprawnienia konsumenta do uniknięcia skutku automatycznego przekształcenia umowy;

- zbyt krótki termin na złożenie oświadczenia o braku woli przedłużenia umowy;

- niesprecyzowanie warunków, na jakich umowa ma zostać przedłużona.

Przykład klauzuli niedozwolonej: „w przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego okresu obowiązuje nadal przez czas nieokreślony, a abonament za usługi będzie zgodny z aktualnymi cennikami”.

Uwagi te nie wyczerpują zagadnienia niedozwolonych klauzul umownych, jednak wskazują na podstawowe zastrzeżenia, jakie UOKiK w przeszłości zgłaszał do wzorów umownych stosowanych w usługach telekomunikacyjnych.


Adwokat Anna Gąsecka

Kancelaria Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »