| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Jak zawrzeć umowę w trybie oferty? - oferta złożona w postaci elektronicznej

Jak zawrzeć umowę w trybie oferty? - oferta złożona w postaci elektronicznej

Każdą umowę uznaje się za zawartą, gdy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Najbardziej powszechnymi trybami zawarcia umów są: oferta, negocjacje, aukcja oraz przetarg.

Oferta skierowana do nieoznaczonego kręgu adresatów może być w każdym czasie odwołana lub zmieniona, chyba że oferent wskazał termin związania ofertą.

Gdy oświadczenie adresata o przyjęciu oferty doszło do oferenta z opóźnieniem, wówczas może on zniweczyć jej skutki. Musi jednak zawiadomić niezwłocznie adresata, iż wskutek opóźnienia uznaje umowę za niezawartą. Jeżeli oferent nie złoży takiego oświadczenia, a z treści lub z okoliczności wynika, że oświadczenie o przyjęciu oferty wysłano w czasie właściwym, umowa dojdzie do skutku. Los umowy leży więc w rękach oferenta.

Inaczej sytuacja ma się w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał ofertę od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi uważa się za przyjęcie oferty (i w konsekwencji zawarcie umowy).

Adresat oferty może ją albo w całości przyjąć albo w całości odrzucić. Jeżeli przyjmie ją z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści, wówczas dochodzi do złożenia nowej oferty. W takiej sytuacji jej adresat staje się składającym ofertę, a składający jej adresatem.
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – wprowadziła regulację oferty złożonej w postaci elektronicznej (art. 661 k.c.).

Oferta złożona w postaci elektronicznej nie odnosi się do wszelkich umów zawieranych drogą elektroniczną. Wyjątkiem są umowy zawierane za pośrednictwem poczty elektronicznej albo podobnych środków porozumiewania się na odległość.

Składający ofertę w postaci elektronicznej jest nią związany, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Takie potwierdzenie przez adresata nie jest jeszcze przyjęciem oferty i nie prowadzi do zawarcia umowy. W związku z tym wydaje się, że do momentu kiedy oferent nie dostanie potwierdzenia otrzymania oferty może ją jednostronnie odwołać, ponieważ go jeszcze nie wiąże.

W jaki sposób adresat oferty powinien potwierdzić otrzymanie jej elektronicznej wersji? W regulacjach odnoszących się do oferty elektronicznej nie jest sprecyzowane, jak ma to nastąpić. Nie wydaje się, aby było konieczne zachowanie elektronicznej formy przekazu. Wymagane jest jedynie, aby adresat oferty wystarczająco szybko zareagował (niezwłocznie).

Zgodnie z art. 661 § 2 k.c. przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej zobowiązany jest do poinformowania przed zawarciem umowy w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
• czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
• skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
• zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
• metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
• językach, w których umowa może być zawarta;
• kodeksach etycznych, które stosuje i o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Do oferty złożonej w postaci elektronicznej stosuje się regulacje dotyczące „zwykłej” oferty, a więc przepisy art. 66 – 70 oraz 71 k.c. Dodatkowym elementem jest wymagane potwierdzenia otrzymania oferty. Adresat chcąc zawrzeć umowę musi więc złożyć dwa oświadczenia woli – oświadczenie o potwierdzeniu, a następnie o przyjęciu oferty. Sprzyja to z pewnością ochronie adresata oferty(często „klikającego” po prostu na wskazany link) przed pochopnym podjęciem decyzji odnośnie zawieranej umowy.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

W relacjach B2B przepisy o ofercie elektronicznej mogą ulec wyłączeniu. Jeżeli jednak strony tak nie postanowią, wówczas oferta może był odwołana przed zawarciem umowy zgodnie z art. 662 k.c., a także modyfikowana przez adresata (przyjęta z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty).

Agnieszka Antoniak

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Oferta skierowana do nieoznaczonego kręgu adresatów może być w każdym czasie odwołana lub zmieniona, chyba że oferent wskazał termin związania ofertą.
Oferta skierowana do nieoznaczonego kręgu adresatów może być w każdym czasie odwołana lub zmieniona, chyba że oferent wskazał termin związania ofertą.

Samochód w firmie69.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK