| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Zarządzanie > Szkolenia > Oferty szkoleń > XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”. Podczas Konferencji zostaną omówione najnowsze nowelizacje przepisów, aktualne orzecznictwo sądowe i bieżące problemy dotyczące tych podatków. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci konferencji

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Tomasz Michalik – doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 1995 – 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od roku 2004 jest ekspertem sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber’s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Gazety Prawnej został uznany za Najlepszego Doradcę Podatkowego w Polsce.

Krzysztof Woźniak – doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 – 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług. Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Dawid Milczarek  – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, Prezes w spółce doradztwa podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi.  Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych.  Specjalista w zakresie postępowań podatkowych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Uwaga! W związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2016 i 2017 roku

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Projekt wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności transakcji handlowych a split payment,
h) jak wybór metody podzielonej płatności wpływa na płynność finansową,
i) split payment a JPK.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:00 – Krzysztof Woźniak

2. Praktyczne aspekty funkcjonowania tzw. odwrotnego obciążenia po nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.: 
a) największe kontrowersje odnośnie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi kompleksowe np. „zaprojektuj i wybuduj” a odwrotne obciążenie, 
c) wynajem sprzętu budowlanego wraz z operatorem sprzętu a odwrotne obciążenie,
d) znaczenie PKWiU dla opodatkowania transakcji jako odwrotnego obciążenia,
e) pojęcie „podwykonawcy: w usługach budowlanych i budowlano-montażowych,
f) rozliczenie usług budowlanych w ramach konsorcjum,
g) refakturowanie a odwrotne obciążenie,
h) konsekwencje nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w transakcjach odwrotnego obciążenia,
j) dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia (ewidencja VAT, faktura VAT, deklaracja VAT, JPK).

13:00 – 13:30 – lunch
13:30 – 15:00 – Dawid Milczarek

3. Zasady opodatkowania importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po nowelizacji przepisów:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT;
b) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
c) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku importu usług oraz WNT,
d) nowelizacja przepisów a wykazywanie importu usług oraz WNT przez korektę deklaracji z okresu przed 1 stycznia 2017 r.,
e) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku importu usług oraz WNT,
f) stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku z tytułu WNT oraz importu usług,
g) zasady wykazywania importu usług oraz WNT w deklaracji VAT.

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Dawid Milczarek

4. Wykreślanie podatników z rejestru podatników VAT czynnych po nowelizacji przepisów:
a) udokumentowane próby kontaktu organu podatkowego z podatnikiem a wykreślenie z rejestru,
b) zawieszenie działalności gospodarczej a możliwość wykreślenia z rejestru,
c) wykreślenie z rejestru na skutek składania tzw. deklaracji zerowych,
d) konsekwencje wystawiania faktur lub faktur korygujących „niezgodnych z rzeczywistością”,
e) należytej staranność w obrocie towarami i korzystaniu z usług a wykreślenie z rejestru VAT,
f) wykreślenie z rejestru na skutek podejrzenia o udział podatnika w tzw. karuzeli podatkowej,
g) konsekwencje wykreślenia z rejestru,
h) możliwość ponownego przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT,
i) możliwość odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez podatnika nieposiadającego statusu czynnego podatnika VAT.

5. Praktyka zwrotu podatku VAT w świetle zmian i aktualnego podejścia organów:
a) wstrzymanie zwrotu VAT – praktyka organów podatkowych,
b) zwrot podatku VAT w przypadku podejrzenia o udział w tzw. karuzeli podatkowej,
c) zasadność przeprowadzania dodatkowej weryfikacji przy zwrocie VAT,
d) weryfikacja całego łańcucha obrotu – konsekwencje dla podatników,
e) żądanie wstrzymania zwrotu VAT ze strony KGP, CBA, ABW i PG – wątpliwości w zakresie przedmiotowym,
f) nowe zasady tzw. przyspieszonego terminu zwrotu VAT.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1.  Najnowsze orzecznictwo NSA.

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa
10:15 – 12:00 – Radosław Żuk

2. Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu ograniczenie wyłudzeń w zakresie VAT:
a) rola Centralnego Rejestru Danych Podatkowych administrowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,   
b) system teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR i związane z tym obostrzenia dla przedsiębiorców,
c) obowiązek przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych;
d) wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej, zawodowej i bankowej.

3. Zasady powstawania obowiązku podatkowego – najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych:
a) data sprzedaży usługi jako zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego,
b) opodatkowanie w sposób kasowy pożyczek, kredytów, gwarancji bankowych, rachunków bankowych, przelewów itp.
c) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
d) usługi ciągłe oraz rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
f) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi lub raportami zatwierdzanymi przez klienta w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
i) problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego w przypadku obrotu licencjami,
j) korekty podatku należnego – korekty bieżące i wsteczne.

4. Opodatkowanie VAT usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych od 1 lipca 2017 r.:
a) pojęcie usług odrębnych oraz niezbędnych do zrealizowania usług finansowych lub ubezpieczeniowych;
b) wyrok TSUE w sprawie Aspiro a nowelizacja przepisów w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz ubezpieczycieli oraz instytucji finansowych,
c) wpływ nowelizacji przepisów na opodatkowanie kompleksowych usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

12:00 – 12:30 – lunch
12:30 – 14:00 – Radosław Żuk

5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT, czyli sankcje podatkowe po nowelizacji przepisów:
a) podstawowa sankcja 30 % – w jakich przypadkach znajdzie zastosowanie?
b) kiedy można złożyć skuteczną korektę lub deklarację VAT i skorzystać z sankcji 20%,
c) przybliżenie charakterystyki trybów działania organów podatkowych (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego) w kontekście dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT,
d) praktyczne przypadki możliwości zastosowania sankcji 100 %,
e) w jakich przypadkach nie ma zastosowania dodatkowe zobowiązanie podatkowego?  
f) nieprawidłowości za okresy sprzed nowelizacji a możliwość stosowania sankcji w VAT.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT: 
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) faktury korygujące a noty korygujące,
f) korekty faktur a korekty deklaracji,
g) korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco oraz wstecznie,
h) potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
i) anulowanie faktury,
j) prawidłowe stosowanie i rozliczanie duplikatów,
k) faktury elektroniczne.

14:00 – 14:15 – przerwa kawowa
14:15 – 15:45 – Radosław Żuk

7. Rejestracja obrotu za pomocą kasy fiskalnej po nowelizacji przepisów:
a) pojęcie „sprzedaży” istotne dla obowiązku fiskalizacji,
b) zwolnienie z obowiązku fiskalizacji ze względu na wysokość obrotu,
c) zwolnienia z fiskalizacji o charakterze przedmiotowym,
d) brak obowiązku fiskalizacji a transakcje z pracownikami,
e) możliwość korzystania ze zwolnienia z fiskalizacji w przypadku zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego,
f) towary oraz usługi, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi fiskalizacji,
g) sankcje z niedopełnieniem obowiązku fiskalizacji.

8. Zmiany w zakresie składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:
a) rozliczenia kwartalne VAT w nowym stanie prawnym,
b) deklaracje VAT w formie elektronicznej,
c) informacje podsumowujące – skutki zmian,
d) sankcje za nieprzesyłanie deklaracji drogą elektroniczną,
e) terminy korekt informacji podsumowujących.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych – przełomowe zmiany w CIT 2017 i 2018 roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Grzegorz Niebudek

1. Przegląd wybranych zmian podatkowych 2017: 
a) zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych,
b) usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie,
c) wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
d) wprowadzenie klauzuli beneficial owner,
e) 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność,
f) płatności gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe,
g) nowe zasady opodatkowanie aportów,
h) wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. wymiany udziałów.

2. Zmiany w CIT od sierpnia 2017 r. – ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych – zmiana od stycznia 2017 r.,
b) likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Grzegorz Niebudek

3. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 9 maja 2017 r.:
a) zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

4. Zmiany w CIt od 2018 r. – projekt ustawy zmieniającej z dnia 26 czerwca 2017 r.:
a) publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

5. Zmiany w CIT od 2018 r. – projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych,
c) wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %,
d) ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.

12:15 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:30 – Marcin Zarzycki 

6. Zmiany w CIT od 2018 r. – Projekt z dnia 6 lipca 2017 r.:
a) wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł,
b) nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw,
c) doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego,
d) zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych,
e) wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych –  do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN,
f) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
g) strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto,
h) doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności,
i) zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
j) podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN,
k) ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa
14:45 – 16:15 – Marcin Zarzycki

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi – podmioty powiązane, limity transakcyjne, zakres i zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych.

8. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r. (m.in. nowe limity transakcyjne, nowy zakres dokumentacji oraz nowe obowiązki informacyjne).

9. Zmiany w cenach transferowych od 2018 r. – wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji: 
– jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji: 
– jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, bilet do teatru*, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

*dla Uczestników, którzy zapisali się na wszystkie 3 dni Konferencji

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 9:00-15:45
Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.00 zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Piloci” »
Dzień III 9:00-16:15

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czytaj także

Data publikacji:

Zdjęcia

XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”
XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatki VAT, CIT i ceny transferowe w 2017/2018 roku”

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »