| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > ABC spółek > Zmiany przepisów dotyczących działania na szkodę spółki

Zmiany przepisów dotyczących działania na szkodę spółki

W dniu 9 czerwca 2011 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (druk sejmowy nr 4085 wraz z uzasadnieniem; dostępny na: www.sejm.gov.pl). Wprawdzie przyjęte zmiany nie mają jeszcze charakteru powszechnie obowiązującego prawa (zostały przesłane do Senatu), to jednak trudno przypuszczać, żeby uległy jeszcze jakimś szczególnym modyfikacjom.

Porównując treść przytoczonych przepisów, a także biorąc pod uwagę to, że nowa regulacja odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki będzie wbudowana w treść kodeksu karnego, można wskazać następujące kierunki zmian:

1. wyeliminowane zostaną - występujące obecnie - wątpliwości związane z relacją zachodzącą pomiędzy tzw. przestępstwami managerskimi tj. typem opisanym w art. 296 k.k. (tzw. przestępstwo nadużycia zaufania) a regulacją odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki;

2. dojdzie do rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność karną na każdą osobę, która jest obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się jej sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Jak wskazuje R. Sakowicz, Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (druk sejmowy nr 4085), s. 4, obecnie poza zakresem odpowiedzialności z art. 585 k.sh. „znajdują się m.in. wspólnicy spółki jawnej, spółki komandytowej bądź spółki komandytowo-akcyjnej, którym umowa spółki, statut albo uchwała wspólników przyznają prawo prowadzenia jej spraw oraz reprezentacji (art. 40, 140 k.s.h.), prokurent, pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) do reprezentowania spółki w umowach oraz sporach z członkami zarządu (art. 210 i 379 k.s.h.), kurator spółki (art. 42 k.c., art. 26 ustawy o KRS).”;

3. dookreślona zostanie czynność sprawcza (zachowanie sprawcy) podlegające ocenie z punktu widzenia prawa karnego. Obecnie - zgodnie z art. 585 k.s.h. – czynność sprawcza wskazana jest poprzez bardzo ogólne znamię: „działania na szkodę spółki”. Rodzi to wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego wymogu dostatecznej określoności czynu zabronionego. Zgodnie analizowaną nowelizacją, karalne będzie nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków, które będzie prowadzić do wystąpienia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (art. 296 § 1a k.k.). Oznacza to, że już samo sprowadzenie niebezpieczeństwa wystąpienia „znacznej szkody majątkowej” będzie karalne;

Polecamy: Jakie są zasady podejmowania uchwał w spółce komandytowo-akcyjnej?

4. poprzez określenie, że karalność w opisywanym typie dotyczy działania powodującego „szkodę majątkową” usunięte zostaną wątpliwości związane z kwalifikacją uszczerbków z punktu widzenia odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. W związku z tym uszczerbki o charakterze niemajątkowym (krzywda będąca rezultatem naruszeniem dóbr osobistych spółki) z punktu widzenia karnoprawnej oceny będą irrelewantne. Obecnie przepis regulujący odpowiedzialność karną za przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k. w aktualnym brzmieniu) posługuje się znamieniem: „szkoda majątkowa”. Jak się wskazuje w uzasadnieniu do projektu: „nie wydaje się być przeto racjonalnym taki stan legislacyjny, zgodnie z którym w wypadku typu przestępnego dotyczącego przedpola naruszenia dobra prawnego (etapu poprzedzającego wyrządzenie uszczerbku), podstawą odpowiedzialności karnej jest wyrządzenie szkody jakiegokolwiek rodzaju, zaś odpowiedzialność karna za późniejsze wyrządzenie szkody wiąże się już tylko z uszczerbkiem o charakterze majątkowym” (druk sejmowy nr 4085 - uzasadnienie, s. 12-13);

Czytaj także

Ekspert:

Marek Pasiński

Radca prawny

Autor:

Źródło:

Własne

Zdjęcia

W przypadku wejścia w życie nowelizacji, dotychczasowa regulacja zostanie uchylona, a podstawą odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki będą przepisy kodeksu karnego.
W przypadku wejścia w życie nowelizacji, dotychczasowa regulacja zostanie uchylona, a podstawą odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki będą przepisy kodeksu karnego.

Samochód w firmie59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »