| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Wpływ upadłości spółki osobowej na subsydiarną odpowiedzialność jej wspólników

Wpływ upadłości spółki osobowej na subsydiarną odpowiedzialność jej wspólników

Ogłoszenie upadłości spółki osobowej nie pociąga za sobą ogłoszenia upadłości jej wspólników. Na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego postępowanie wszczynane jest wyłącznie na wniosek uprawnionych podmiotów (art. 20 ust. 1 i 2 p.u.n.), brak aktualnie konstrukcji upadłości z mocy prawa.

Koncepcja dwóch węzłów solidarności składających się na konstrukcję odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej prowadzi w konsekwencji do jedynie odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego o solidarności, czego normatywną podstawą jest art. 2 k.s.h. W przypadku spółki osobowej nie sposób uznać, iż odpowiedzialność wspólników może istnieć niezależnie od długu spółki, mimo wygaśnięcia tego ostatniego. Ich odpowiedzialność wynika z faktu pozostawania członkami jednostki organizacyjnej, a zatem jej istnienie musi być uznane za prostą konsekwencję odpowiedzialności spółki osobowej. Solidarność bierna wspólników wprowadzona w art. 22 § 2 k.s.h. nie ma materialnej przyczyny, takiej jak choćby zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego wspólnego mienia (art. 370 k.c.). Jest uzasadniona wyłącznie formalnie w postaci konieczności wzmocnienia pozycji wierzyciela w procesie realizacji przysługujących mu roszczeń. Charakter gwarancyjny i ratio legis konstrukcji, jaką jest zabezpieczenie interesów kontrahentów ułomnej osoby prawnej, przemawiają za uznaniem akcesoryjnego charakteru odpowiedzialności wspólników27 - nie może ona istnieć w oderwaniu od długu spółki. Istnieje jeden dług, a odpowiedzialność wspólników idzie za nim, jest gwarancją jego pokrycia, nie może przekraczać jego wysokości, może być realizowana dopiero w drugiej kolejności względem odpowiedzialności spółki. Ma swoje źródło poza stosunkiem zobowiązaniowym, jest gwarancją ochrony interesów wierzyciela wpisaną w konstrukcję spółki osobowej.

Ustalenia R. Adamusa28 w zakresie tzw. zasady reprezentacji dłużników solidarnych nie rozstrzygają o znaczeniu akcesoryjnego charakteru odpowiedzialności wspólników dla określenia skutków układu spółki osobowej. Zgodnie z zasadą akcesoryjności, o zakresie odpowiedzialności wspólnika rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania spółki (por. art. 879 § 1 k.c.). Wspólnik nie zobowiązał się do spełnienia zobowiązania spółki w jej pierwotnej wysokości, a żaden przepis kodeksu spółek handlowych także nie petryfikuje odpowiedzialności w dacie zaciągnięcia zobowiązania. Tym samym, jest ona prostą konsekwencją istnienia odpowiedzialności spółki w danym momencie czasowym i w określonej wysokości.

Przyjęcie, iż wierzycielom przysługują roszczenia względem wspólników w pierwotnej wysokości roszczeń spółki, stoi w sprzeczności z zasadą akcesoryjnej i gwarancyjnej odpowiedzialności wspólnika. Odpowiedzialność subsydiarna w spółkach osobowych ze swej istoty może dotyczyć jedynie długów zmniejszonych postanowieniami układu jednostki organizacyjnej. Takie rozstrzygnięcie nie pozostaje przy tym w sprzeczności z art. 291 p.u.n. Zgodnie z powołaną normą, układ nie narusza praw wierzyciela wobec współdłużnika i w istocie rzeczy prawa wierzyciela nie są naruszone. W proponowanej koncepcji układ nie modyfikuje charakteru odpowiedzialności wspólnika, a jedynie zmniejsza wysokość długu obciążającego spółkę, za który wspólnik jest odpowiedzialny jako za dług cudzy. Prawa wierzyciela nie ulegają uszczupleniu, bowiem nigdy mu nie przysługiwały roszczenia przeciwko wspólnikowi o zapłatę zobowiązania spółki w jej pierwotnej wysokości, a jedynie w takiej wysokości, jaka w danej chwili obciąża spółkę. Co charakterystyczne, to właśnie teoria utrzymania odpowiedzialności wspólników w pierwotnej wysokości określa skutek układu w sposób sprzeczny z art. 291 p.u.n. Koncepcja ta w sposób istotny modyfikuje odpowiedzialność wspólnika, odrywa ją od zobowiązania spółki, narusza jej akcesoryjny, gwarancyjny i subsydiarny charakter. Rzecz jasna, dla wierzyciela jest to zmiana in plus, jednakże nie znajduje ona podstawy prawnej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK