| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Odpowiedzialność karna prokurenta spółki za wyrządzenie jej szkody

Odpowiedzialność karna prokurenta spółki za wyrządzenie jej szkody

W literaturze dużo miejsca poświęcono odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki. Tymczasem odpowiedzialność prokurenta jest nie mniej istotna, jeśli zważy się, że prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a jej zakresu nie można ograniczyć wobec osób trzecich, chyba że przepis ustawy wyraźnie na to zezwala.

Wymóg ten stanowi znaczne zawężenie w stosunku do treści art. 585 k.s.h., w którym mowa jest jedynie o „działaniu na szkodę spółki”, bez wskazania wysokości szkody. Zakresem art. 585 k.s.h. objęta jest więc każda, nawet minimalna szkoda. Zgodnie z treścią art. 296 k.k., znaczna szkoda majątkowa ma zostać wyrządzona przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na sprawcy obowiązku, co stanowi kolejne ograniczenie względem art. 585 k.s.h., który stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto „działa” na szkodę spółki, bez precyzowania, na czym owo działanie miałoby polegać. Z drugiej strony - literalnie interpretując treść art. 585 k.s.h. - przepis ten dotyczy jednie „działania” na szkodę spółki, nie obejmując tym samym zaniechań, podczas gdy art. 296 k.k. sankcjonuje „wyrządzenie” spółce szkody, zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Względy celowościowe przemawiają za objęciem „działaniem” w rozumieniu art. 585 k.s.h. także zaniechań, jakkolwiek można podnosić, że interpretacja taka stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa karnego rozszerzającą interpretację znamion czynu zabronionego.

Nadużycie uprawnień musi być rozumiane jako przekroczenie kompetencji przyznanych osobie zajmującej się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu. W przypadku prokurenta zakres tych uprawnień wyznacza art. 1091 k.c. Kodeksowy zakres uprawnień prokurenta może zostać ograniczony stosunkiem wewnętrznym łączącym prokurenta ze spółką. Wówczas zachowanie prokurenta - mieszczące się w zakresie art. 1091 k.c., jednak wykraczające poza ramy wyznaczone stosunkiem wewnętrznym - musi być za uznane „nadużycie udzielonych uprawnień” w rozumieniu art. 296 k.k. Obowiązek określonego zachowania prokurenta może wynikać z treści umowy lub przepisu prawa. Artykuł 1091 k.c. nie jest podstawą obowiązków, a jedynie - uprawnień prokurenta. Prokurentowi, który nie korzysta z kompetencji, przyznanych z mocy art. 1091 k.c. nie można postawić zarzutu niedopełnienia obowiązków. Konieczne jest wskazanie podstawy prawnej nakładającej na prokurenta konkretny obowiązek, który nie został przez niego wykonany. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności, prokurent będzie odpowiadać za wyrządzoną spółce szkodę w razie spełnienia warunku sine qua non oraz istnienia „normalnego” związku przyczynowego między jego zachowaniem a szkodą. Należy więc zbadać w pierwszej kolejności, czy znaczna szkoda majątkowa wynika z nadużycia przez prokurenta udzielonych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, w tym znaczeniu, że zachowanie prokurenta warunkuje powstanie szkody, a gdyby zachowania tego nie było, szkoda by nie powstała. Po wtóre - należy ustalić czy powstała szkoda mieści się w granicach normalnego związku przyczynowego, a więc czy - opierając się na wiedzy i doświadczeniu życiowym - można stwierdzić, iż zachowanie prokurenta niesie za sobą odpowiednio wysokie prawdopodobieństwo powstania skutku w postaci szkody.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK