| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z upoważnieniem zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego1. Kapitał docelowy, jak pokazały liczne przykłady praktyczne, stanowi przydatny instrument uelastycznienia sposobu pozyskiwania przez spółkę nowych wkładów na kapitał, zarówno ze względu na skrócenie czasu ich pozyskania, ograniczenie kosztów, jak i uodpornienie procesu podwyższenia na ewentualne zaskarżenie decyzji o podwyższeniu przez akcjonariusza.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że udzielone zarządowi upoważnienie może zostać przez walne zgromadzenie odwołane29. Taka jest przyczyna dla której ustawodawca posługuje się w tym przypadku zwrotem o upoważnieniu zarządu, a nie np. „Jeżeli statut tak stanowi, zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 3 (kapitał docelowy). Postanowienie statutu jest ważne na okres wskazany w statucie, nie dłuższy jednak niż trzy lata. Przedłużenie tego okresu wymaga zmiany statutu”.

Odwołanie pozostanie bez wpływu na powzięte przez zarząd do chwili odwołania decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego, niezależnie od tego, na jakim etapie zaawansowania toczy się dalej procedura tego podwyższenia.

Więcej wątpliwości budzi natomiast rozstrzygnięcie o trybie takiego odwołania, to jest czy jeżeli zmiana statutu została już wcześniej zarejestrowana wymagana jest ponowna zmiana statutu, czy też można poprzestać w tym celu jedynie na uchwale walnego zgromadzenia. Zdaniem autora, właściwa jest ta druga interpretacja30. W konsekwencji do odwołania wystarcza bezwzględna większość głosów, zgodnie z art. 414 k.s.h. Po pierwsze - należy zauważyć, że wprawdzie źródłem upoważnienia jest statut, ale udzielającym upoważnienia są zawsze akcjonariusze31. Oczywiście przez upoważnienie nie należy tutaj rozumieć umocowania zarządu do działania w imieniu walnego zgromadzenia lub spółki, ale przyznanie mu określonej kompetencji do powzięcia własnej decyzji, tam gdzie na zasadach ogólnych kompetencja ta należałaby do walnego zgromadzenia. Umieszczenie decyzji w statucie jest jedynie formą dokonania upoważnienia przez walne zgromadzenie. Brak jest przy tym wyraźnego wymagania, aby odwołanie tej decyzji również wymagało zmiany statutu. Jest rozwiązaniem spotykanym, że sformalizowaniu co do formy ulega jedynie samo udzielenie upoważnienia, ale już nie jego odwołanie.

Po drugie - przemawiają za tym względy celowościowe. Przyjęcie, że odwołanie upoważnienia wymaga zmiany statutu powodowałoby nie tylko, że jego odwołanie nie jest możliwe do natychmiastowej realizacji, ale nawet że jest ono uzależnione od współpracy zarządu polegającej na złożeniu wniosku o wpis stosownej zmiany statutu do rejestru. Łatwość odwołania upoważnienia może zachęcić walne zgromadzenie do jego udzielenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »