| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z upoważnieniem zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego1. Kapitał docelowy, jak pokazały liczne przykłady praktyczne, stanowi przydatny instrument uelastycznienia sposobu pozyskiwania przez spółkę nowych wkładów na kapitał, zarówno ze względu na skrócenie czasu ich pozyskania, ograniczenie kosztów, jak i uodpornienie procesu podwyższenia na ewentualne zaskarżenie decyzji o podwyższeniu przez akcjonariusza.

Bez wątpienia w zakres upoważnienia wchodzą wskazanie wysokości kapitału docelowego (art. 444 § 3 k.s.h.) oraz - jeżeli zostanie on wyraźnie wskazany - okres upoważnienia (art. 444 § 1 k.s.h.). Ponadto, w zakres upoważnienia wchodzi dopuszczenie podwyższenia w zamian za wkłady niepieniężne (art.. 444 § 4 k.s.h.: „chyba że upoważnienie [...] przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne”), dopuszczenie możliwości emitowania przez zarząd warrantów subskrypcyjnych (art. 444 § 7 k.s.h.: „upoważnienie może przewidywać [...]”) oraz ograniczenie możliwości zarządu decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 446 § 1 k.s.h.: „chyba że [...] upoważnienie udzielone zarządowi zawierają odmienne postanowienia”).

Wątpliwości może natomiast budzić objęcie zakresem upoważnienia - po pierwsze - postanowień statutu wyłączających wymaganie zgody rady nadzorczej dla uchwał zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkładu niepieniężne (art. 446 § 2 k.s.h.: „chyba że statut stanowi inaczej”) oraz - po drugie - postanowień przewidujących przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej (art. 447 § 1 zd. 2 k.s.h.: „statut może upoważniać [...]”). Przyczyną tych wątpliwości jest literalne odwołanie się ustawodawcy w tych przypadkach nie tyle do odmiennego brzmienia upoważnienia, jak w powołanych wcześniej przepisach, ale do odmiennego brzmienia statutu. Oczywiście można stwierdzić, że upoważnienie jest również elementem statutu, stąd odmienne postanowienie upoważnienia jest jednocześnie odmiennym postanowieniem statutu. Jednak każde działanie ustawodawcy należy uznawać za celowe, stąd odwołanie się w jednym miejscu do upoważnienia, a w innym do statutu również należy uznać za zabieg celowy.

Przy takiej interpretacji, którą przyjmuję jako właściwą, odmienne postanowienie statutu, o którym w art. 446 § 2 k.s.h., mogłoby brzmieć następująco: „Jeżeli statut upoważnia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego, uchwała zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkładu niepieniężne nie wymaga zgody rady nadzorczej” i odpowiednio dla art. 447 § 1 zd. 1 k.s.h.: „Jeżeli statut upoważnia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego, zarząd może - za zgodą rady nadzorczej - pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru”. Wprawdzie postanowienia te mogą wywrzeć swój skutek tylko w okresie trwania upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, ale mogłyby one trwać w statucie niezależnie od okresu upoważnienia i w związku z tym nie wymagałby odnowienia przy każdym kolejnym upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. Co ważne, wprowadzenie do statutu postanowienia, o którym mowa w art. 447 § 1 zd. 1 k.s.h., wymaga surowszej większości głosów przewidzianej w art. 433 § 2 k.s.h., ale nie wymaga przewidzianego w art. 445 k.s.h. kworum. Dlatego jest istotne, czy większość ta musi być każdorazowo uzyskiwana, czy też jak twierdzę wystarczy jej jednokrotne uzyskane, względnie umieszczenie stosownych postanowień w pierwotnym tekście statutu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Klimkiewicz

Radca prawny, ekspert kancelarii Wieksze-Odszkodowanie.pl w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu wypadków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »