| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej

Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej

Z samej swej natury spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym o charakterze trwałym, który ma zapewnić wspólnikom czerpanie zysków przez dłuższy okres. Nie zawsze będzie to jednak możliwe i wtedy aktualizuje się konieczność unicestwienia spółki przez wypowiedzenie bądź też wystąpienie wspólnika w tym trybie ze spółki. 

Wzór

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

CO NA TO SĄD?

Wystąpienie z „ważnych powodów” ze spółki cywilnej (art. 869 § 2 k.c.) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego dokonanie tej czynności przez pełnomocnika wymaga stosownego pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 zd. 2 k.c.).

Wyrok SA w Gdańsku z 28 października 1999 r., sygn. akt I ACa 628/99, OSA z 2002 r. nr 7, poz. 41

W pewnych wypadkach w rolę wspólnika może się też wcielić jego wierzyciel. Otóż jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał komornicze zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać. Bez znaczenia jest przy tym, kto prowadził egzekucję - ważne jest, by okazała się ona bezskuteczna - np. umorzono ją z braku środków na pokrycie kosztów egzekucji. Możliwość wypowiedzenia udziału obwarowana jest kilkoma warunkami. Przede wszystkim konieczne jest uprzednie przeprowadzenie bezskutecznej egzekucji z tych ruchomości wspólnika, które nie stanowią majątku wspólnego wspólników (wymóg ten nie dotyczy zatem innych składników majątku dłużnika - np. nieruchomości). Bezskuteczna egzekucja musi mieć miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy przed planowanym wypowiedzeniem udziału. Ponadto przed wypowiedzeniem konieczne jest uzyskanie przez wierzyciela zajęcia przez komornika praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania. Zgodnie z art. 9112 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), zajęcie praw dłużnika przysługujących mu na wypadek wystąpienia ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania jest dokonane już z chwilą powiadomienia dłużnika o zajęciu. O dokonanym zajęciu komornik powiadamia również pozostałych wspólników, jeżeli ich adresy zostaną podane komornikowi przez którąkolwiek ze stron. Pozostali wspólnicy w terminie 2 tygodni od dnia zajęcia są obowiązani przedstawić komornikowi wykaz przedmiotów, wierzytelności i praw, które przypadną dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania. Zajęcie praw jest skuteczne z chwilą powiadomienia dłużnika - będącego wspólnikiem spółki cywilnej - o dokonaniu zajęcia. O zajęciu tym powinni zostać powiadomieni także pozostali wspólnicy spółki cywilnej. Powiadomienie zostało prawidłowo dokonane dopiero wówczas, gdy komornik jest w posiadaniu adresów pozostałych dłużników. Jeżeli wierzyciel nie dostarczy adresów pozostałych wspólników komornikowi, aby ten mógł powiadomić ich o zajęciu prawa, na wierzycielu będzie spoczywać ewentualnie obowiązek udowodnienia, iż rozporządzenie przez pozostałych wspólników wierzytelnością lub ruchomościami będącymi częścią majątku spółki było dokonane pomimo posiadania wiedzy o dokonaniu zajęcia i tym samym skutki zajęcia w praktyce wystąpiły. Pozostali wspólnicy obowiązani są na żądanie komornika przedstawić mu wykaz przedmiotów, wierzytelności i praw, które przypadną dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania. Niezłożenie komornikowi powyższych informacji w tym terminie zagrożone jest grzywną w wysokości do 500 zł. Grzywna ta może być powtórzona, jeżeli - mimo jej nałożenia - obowiązek przesłania informacji nadal nie jest wykonywany. Niezależnie od tego osoby, które naruszyły obowiązki wynikające z zajęcia albo złożyły oświadczenie niezgodne z prawdą, odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez to wierzycielowi. Po spełnieniu wskazanych wymogów wypowiedzenie udziału może zostać dokonane, i to nawet w przypadku, gdy umowa spółki cywilnej została zawarta na czas oznaczony. Wierzyciel może też wystąpić o zabezpieczenie majątku - art. 863 k.c. nie zabrania bowiem dokonania zabezpieczenia majątkowego w mieniu spółki cywilnej. Nie odnoszą się one do dopuszczalności takiej czynności, a dotyczą jedynie zakazu rozporządzania przez wspólnika udziałem we wspólnym majątku wspólników oraz braku możliwości zaspokojenia osobistego wierzyciela wspólnika z jego udziału we wspólnym majątku w czasie trwania spółki. Wierzyciel wspólnika może dochodzić swej należności z majątku spółki po wypowiedzeniu udziału wspólnika na warunkach określonych w art. 870 k.c.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK