| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Spółki > Skutki uzyskania statusu spółki publicznej

Skutki uzyskania statusu spółki publicznej

Czym różni się spółka publiczna od spółki niepublicznej? Jakie konsekwencje w zakresie funkcjonowania spółki powoduje uzyskanie statusu spółki publicznej?


Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga zasadniczo sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Szczegółowe regulacje dotyczące prospektu emisyjnego zostały zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1 z późn.zm.).


Spółka składa do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, do którego Komisja może zgłosić uwagi. W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent lub wprowadzający przekazuje jego ostateczną wersję do Komisji oraz udostępnia prospekt emisyjny do publicznej wiadomości.


Warto wiedzieć:

Kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo udostępnienia takiego dokumentu do publicznej wiadomości podlega grzywnie do 1 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie (por. art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).


Spółka składa do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd giełdy, w porozumieniu z emitentem i po uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, określa m.in. datę pierwszego notowania, system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie (por. regulamin giełdy stanowiący załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 1/1110/2006 z 4 stycznia 2006 r. z późn.zm. oraz szczegółowe zasady obrotu giełdowego stanowiące załącznik do uchwały zarządu giełdy nr 4/2006 z 10 stycznia 2006 r. z późn.zm.).


W myśl art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze spółki publicznej, mający prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w spółce (art. 406 § 3 k.s.h.). Przez zwrot „w spółce” należy rozumieć złożenie imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie zarządu spółki, ewentualnie w innym miejscu wskazanym przez spółkę.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK