| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika

Dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika

Pracownik z oznaczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Czy to uprawnienie przysługuje również osobom z lekkim stopniem i kiedy można je uzyskać?

Cechy dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dodatkowych wyjaśnieniach wskazuje na dodatkowe cechy urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych, o których powinni pamiętać pracodawcy:

● pracownik nabywa prawo do urlopu, nawet jeżeli nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy (dotyczy to także świadczenia rehabilitacyjnego); znaczenie ma bowiem pozostawanie w stosunku pracy, a nie jej świadczenie; wyjątki to urlop bezpłatny, wychowawczy, nieświadczenie pracy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności, odbywaniem służby wojskowej;

● pierwszy dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku;

● prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, jeśli pozostaje w zatrudnieniu;

● jeżeli osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub też zostanie zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których nabyła prawo przed utratą tego statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki (zarówno zaległych, jak i bieżących); utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego;

● prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu (wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., II PK 339/04). Przepisy prawa nie uzależniają prawa do urlopu wypoczynkowego od wniosku osoby uprawnionej. Pracodawcy, który nie ze swojej winy nie dowiedział się o przysługującym osobie niepełnosprawnej urlopie, nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy;

● dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na rok następny – należy go udzielić najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego;

● roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

● w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,

● w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wskazane w przepisach prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz płatne zwolnienie z pracy z powodu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny podlegają łączeniu w ograniczonym zakresie. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Jeżeli więc pracownik niepełnosprawny w danym roku uczestniczy w turnusie rehabilitacyjnym, który trwa np. 18 dni (w tym 14 dni roboczych), to nie może tym samym skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w jego pełnym wymiarze. Może tylko wykorzystać pozostające mu w tym przypadku 7 dni dodatkowego urlopu.

Zobacz również: Dofinansowanie z PFRON w 2014 r.

Więcej przeczytasz w Serwisie Prawno - Pracowniczym, sprawdź!!!

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »