| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kontrola PIP w firmie

Kontrola PIP w firmie

Kontrola w firmie to jedno ze zdarzeń, których przedsiębiorcy najbardziej się obawiają. W większości przypadków obawy nie są spowodowane próbami ukrycia jakichś okoliczności, a jedynie niewiedzą na temat uprawnień i obowiązków obydwu stron postępowania. Wiedza ta jest przydatna, tym bardziej że w gruncie rzeczy właściciele firm mogą się spodziewać kontroli dotyczącej niemal każdej sfery ich działalności.

Skutki kontroli

W następstwie ustaleń dokonanych podczas kontroli pracodawca musi zastosować się do decyzji inspektora pracy w zakresie:
• wydanych decyzji administracyjnych,
• sformułowanych wniosków w wystąpieniu,
• wniesionego powództwa,
• występowania przed sądem pracy w postępowaniu w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Inspektor pracy w ramach uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych zwanych nakazami lub zakazami może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień. Gdy naruszenie dotyczy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może nakazać wstrzymanie prac lub działalności, nakazać skierowanie do innych prac, nakazać wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przepisów prawa pracy, nakazać ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, nakazać wypłatę należnego wynagrodzenia. Zakazuje również wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków jest zagrożeniem dla pracowników. Wystąpienie inspektora pracy z wnioskami do wykonania powinno zawierać określenie wniosków, podstawę prawną ich wystosowania oraz uzasadnienie faktyczne (na podstawie protokołu z kontroli), a także termin na wykonanie wniosków. Na wystąpienie inspektora zawsze należy odpowiedzieć w terminie wskazanym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni. Pisemne upomnienie o wykonanie nakazu płatniczego, czyli wypłacenia pracownikom ich należności, stosuje się w przypadku niewykonania nakazu płatniczego. Z tym będzie się wiązać również obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia. Jeżeli mimo upomnienia pracodawca nie wykona nakazu, inspektor pracy sporządza tytuł wykonawczy oraz nakłada grzywnę w wysokości do 10 000 zł (dla osoby fizycznej), 50 000 zł (dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej). Grzywny mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości, z tym że łączna kwota nałożonych grzywien nie może przekroczyć 50 000 zł (w przypadku osoby fizycznej), 200 000 zł (dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej). Gdy mimo nałożonych grzywien pracodawca ciągle uchyla się od wykonania nakazu, inspektor przekaże tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, który przystąpi do egzekucji świadczeń. Jest również możliwe nałożenie grzywny w drodze mandatu w wysokości do 2000 zł, a w przypadku recydywy do 5000 zł. Przed nałożeniem mandatu inspektor pracy ma obowiązek pouczyć pracodawcę o możliwości odmowy jego przyjęcia, o wysokości grzywny, o zarzucanych wykroczeniach, powinien też pouczyć o terminie i miejscu uiszczenia mandatu. Inspektor pracy z zasady nie wystawia mandatów gotówkowych, a jedynie mandaty kredytowane. Przewidzianą w nich grzywnę należy uiścić we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim w terminie 7 dni.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 11 ustawy o PIP
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:
1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
3) nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
4) zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
5) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu
pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju;
6) nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
6a) nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów
konieczności stwierdzenia wykonywania pracy w szczególnych warunkach;
7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
8) skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w pkt 1–7, w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Źródło: Poradnik Gazety Prawnej

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK