| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

Obowiązki stron umowy o dzieło

Do podstawowych obowiązków podmiotu zamawiającego należy:
• zapłata wynagrodzenia za stworzone dzieło,
• współdziałanie z wykonawcą w zakresie wykonania dzieła,
• odebranie wykonanego dzieła.
Głównymi obowiązkami wykonawcy są przede wszystkim:
• wykonanie oznaczonego dzieła,
• osobiste wykonanie dzieła, jeśli wywiązanie się z umowy zależy od osobistych przymiotów lub kwalifikacji wykonawcy,
• właściwe użycie do wykonania dzieła materiałów dostarczonych przez zamawiającego i zwrot ich części w przypadku niezużycia w całości,
• informowanie zamawiającego o okolicznościach mogących przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu dzieła,
• niezwłoczne zawiadomienie zamawiającego o tym, że dostarczony przez niego materiał nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła.
Tabela 2. Najważniejsze różnice między umową o dzieło a umową zlecenia
Umowa zlecenia
Umowa o dzieło
Stronami umowy są zleceniodawca i zleceniobiorca.
Stronami umowy są zamawiający i przyjmujący zamówienie (wykonawca).
Umowa zlecenia jest umową starannego działania.
Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Chodzi w niej o wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła.
Zleceniodawca i zleceniobiorca są równorzędnymi podmiotami.
Zamawiający i przyjmujący zamówienie są równorzędnymi podmiotami.
Zleceniobiorca powinien kierować się wskazówkami zleceniodawcy co do sposobu świadczonej usługi.
Przyjmujący zamówienie ma daleko posuniętą swobodę.
Co do zasady, zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście. Może on jednak w określonych przypadkach powierzyć jej wykonanie innej osobie. Jest to możliwe, gdy wynika to z umowy bądź zwyczaju albo gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności.
Przyjmujący zamówienie może, lecz nie musi, wykonać dzieło osobiście (chyba że co innego wynika z umowy lub osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie). Jeśli przyjmujący zamówienie poleci wykonanie dzieła innym osobom, musi je osobiście nadzorować; za rezultat pracy odpowiada osobiście.
Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie
Kodeks cywilny nie przewiduje wypowiedzenia umowy o dzieło, lecz odstąpienie od niej.
Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania czynności dla dającego zlecenie, jednak nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio za rezultat swojej pracy, lecz za staranność w wykonaniu zlecenia.
Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za rezultat swojej pracy. Odpowiada za jakość dzieła, zatem ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wykonanego dzieła.
Umowa zlecenia może być odpłatna lub nieodpłatna.
Umowa o dzieło jest umową odpłatną.
W przypadku umowy zlecenia z upływem 2 lat przedawniają się:
• roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
• roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
Roszczeń tych dochodzi się przed sądem cywilnym.
Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
CO NA TO SĄD?
1. Istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Umowa o świadczenie usług jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu.
2. Jednym z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.
Wyrok SA w Lublinie z 26 stycznia 2006 r. sygn. akt III AUa 1700/05, OSA z 2008 r. nr 3, poz. 5
W odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, tj. przedmiotowo istotnym.
Wyrok SA w Rzeszowie z 21 grudnia 1993 r. sygn. akt III AUr 357/93, OSA z 1994 r. nr 6, poz. 49

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK