| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Doręczenie upoważnienia

Za datę wszczęcia kontroli uważa się dzień doręczenia płatnikowi upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inspektor kontroli jest zobowiązany również do okazania płatnikowi legitymacji służbowej. Upoważnienie wręcza się osobie reprezentującej firmę. Reprezentację podmiotu ustala się na podstawie danych zawartych w KRS, umów lub statutów oraz innych aktów założycielskich, właściwych dla danego płatnika. Inspektor kontroli z pewnością zwróci też uwagę, czy reprezentacja podmiotu jest samodzielna czy łączna. Jeżeli aktualny odpis KRS wskazuje, że spółkę reprezentują łącznie członek zarządu wraz z prokurentem, wówczas upoważnienie zostanie przedstawione do podpisu obu tym osobom. Osoba/osoby upoważnione do reprezentacji płatnika podpisują osobiście upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz końcowy protokół przesłuchania/przyjęcia wyjaśnień. Mogą również udzielić dalszych pełnomocnictw do reprezentacji firmy. Upoważnienie może zostać przekazane również osobie pisemnie upoważnionej do reprezentowania płatnika lub do prowadzenia jego spraw. W takiej sytuacji sporządza się protokół z wszczęcia postępowania pod nieobecność płatnika składek i niezwłocznie doręcza go przedsiębiorcy.

Książka kontroli

ZUS nie może rozpocząć postępowania, jeżeli w wytypowanym do kontroli przedsiębiorstwie własne postępowanie prowadzi już inny organ kontrolny. Zakaz ten nie może zostać pominięty nawet na wyraźny wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy. W celu ustalenia, czy w firmie nie toczy się równolegle kontrola innego organu, służy książka kontroli, którą każdy płatnik ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie, razem z upoważnieniami oraz protokołami kontroli. Książka kontroli może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, na bieżąco powinien dokonywać wpisów oraz aktualizacji danych w niej zawartych, a na żądanie kontrolującego udostępnić kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem – w tym przypadku z wpisem w elektronicznej książce kontroli.

Książka kontroli stanowi ważne narzędzie ochrony interesów przedsiębiorcy – prawidłowo prowadzona uniemożliwi prowadzenie w jego firmie jednocześnie kilku postępowań kontrolnych, które mogą skutecznie zdezorganizować pracę przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca objęty jest kontrolą jednego organu, kolejny organ odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych, wraz z przedsiębiorcą ustalając inny termin przeprowadzenia kontroli. Wyjątek będą tu stanowiły przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części (przedstawicielstwie, delegaturze, oddziale itp.). Zakaz prowadzenia jednocześnie dwóch lub więcej kontroli jednocześnie odnosi się wtedy do wydzielonej części przedsiębiorstwa.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać co najmniej:

• wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,

• oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS, która prowadzi postępowanie,

• datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

• imię i nazwisko inspektora kontroli ZUS oraz numer jego legitymacji służbowej,

• oznaczenie kontrolowanego płatnika składek (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres siedziby, NIP, REGON),

• wskazanie daty rozpoczęcia kontroli oraz przewidywanego terminu jej zakończenia,

• zakres przedmiotowy kontroli,

• podpis osoby udzielającej upoważnienia wraz z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,

• pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płatnika składek.

Dokument, który nie spełnia powyższych kryteriów, nie jest podstawą do wszczęcia kontroli.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK