| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej jest uregulowane odrębnie (w art. 82 ust. 8–10 ustawy zdrowotnej) i przysługuje tylko określonej grupie ubezpieczonych – tj. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które: mają prawo do emerytury lub renty, są niepełnosprawne. Emeryt bądź rencista nie musi opłacać składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, jeśli pobierane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. – 1386 zł) i jednocześnie spełnia jeden z warunków:

• z tytułu działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie 364,09 zł (od 1 marca 2011 r. najniższa emerytura wynosi 728,18 zł); przez pojęcie „świadczenie emerytalne lub rentowe” należy rozumieć nie tylko samą kwotę emerytury lub renty (brutto), ale również kwotę ewentualnego dodatku pielęgnacyjnego lub dodatku dla sieroty zupełnej do renty rodzinnej; nie należy natomiast uwzględniać innych dodatków, zasiłków ani świadczeń pieniężnych oraz ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla czy deputatu węglowego

lub

• od przychodów z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Janina Z. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy w miesięcznej wysokości (brutto) 1287 zł. Z prowadzonej działalności gospodarczej opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jej miesięczny przychód z działalności wynosi 350 zł. Janina Z. jest zwolniona z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ jej renta jest niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a z działalności osiąga przychód w wysokości niższej niż połowa najniższej emerytury. Mimo tak niskiego przychodu musi jednak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ renciści prowadzący działalność gospodarczą nie są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne może również zostać zwolniony przedsiębiorca, który został uznany za osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Stopnie tych niepełnosprawności są równoznaczne z ustaleniem całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (czyli dawnej I i II grupy inwalidzkiej). Zwolnienie ze składki zdrowotnej z tytułu działalności przysługuje, podobnie jak w przypadku emerytów i rencistów, wówczas gdy zostanie spełniony jeden z warunków: przychody z działalności nie przekraczają 50% najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 364,09 zł) lub z działalności opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, przysługuje również innego rodzaju ulga. Jeśli działalność stanowi dla niego jedyne źródło przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Prowadzenie działalności w czasie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia i ich opłacania. Jeśli opłaci składki w nieprawidłowej wysokości lub ich nie opłaci bezpodstawnie, uznając, że jest zwolniony z tego obowiązku, naraża się na konieczność opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami, ewentualne nałożenie przez ZUS opłaty dodatkowej do wysokości 100% nieopłaconych składek bądź na możliwość skierowania przez ZUS do sądu wniosku o ukaranie grzywną w wysokości do 5000 zł. Naraża się również na dodatkowe koszty związane z ewentualną egzekucją składek, jeśli ZUS podejmie działania w celu przymusowego ich ściągnięcia.

W orzeczeniu z 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy pozwalające na nałożenie wielu sankcji za to samo przewinienie polegające na nieopłaceniu składek pobieranych przez ZUS (sygn. akt P29/09). Oprócz ustawowych odsetek ZUS może bowiem nałożyć na płatnika opłatę dodatkową w wysokości do 100% zaległych składek. Ponadto za to samo przewinienie, na wniosek ZUS, sąd może nałożyć na płatnika karę grzywny w wysokości do 5000 zł. Sędziowie TK uznali zakwestionowane przepisy (które wzajemnie nie wykluczają możliwości zastosowania sankcji za niepłacenie składek) za niezgodne z Konstytucją RP oraz z wiążącymi Polskę międzynarodowymi aktami prawnymi – Konwencją o ochronie praw i podstawowych wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Co prawda Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej przez niekonstytucyjne przepisy na maksymalny dopuszczalny czas 18 miesięcy, ale zalecił sądom uwzględnianie orzeczenia w rozpatrywaniu bieżących spraw.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK