| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Faktury VAT w 2011 r.

Faktury VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego. W niniejszej publikacji zostały omówione wszelkie zagadnienia związane z wystawianiem faktur VAT. Publikacja uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących faktur wprowadzone 1 stycznia 2011 r., w tym nowe rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych. Autorem poradnika jest Tomasz Krywan, doradca podatkowy, ekspert w zakresie VAT. Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Faktury dokumentujące zakupy paliwa wlewanego do baku pojazdów samochodowych

Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu (§ 5 ust. 5 rozporządzenia o fakturach).

Numer rejestracyjny samochodu powinien być zatem uwidoczniony w treści faktury. Nie jest prawidłowe wskazywanie tego numeru w osobnym dokumencie załączanym do faktury VAT.

Istnieje przy tym możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które dokumentują zakup paliwa wlewanego do baku do dwóch lub więcej samochodów.

Zgodnie z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia (obecnie § 5 ust. 5 rozporządzenia o fakturach – przyp. aut.) faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Żaden przepis cytowanego rozporządzenia nie nakłada obowiązku wystawienia faktury na zakup paliwa zatankowanego do każdego samochodu odrębnie. Zbiorcza faktura dokumentująca sprzedaż paliwa do kilku samochodów z jednoczesnym wskazaniem ich numerów rejestracyjnych również spełnia wymogi zawarte w przepisach rozporządzenia (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z 10 lutego 2006 r., sygn. US.III-406/5/2006).

Rozliczenie ilości zakupionego paliwa oraz numerów rejestracyjnych pojazdów powinno, co do zasady, znajdować się na fakturze (powinno stanowić jej część).

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, wnioskodawca, na podstawie zawartej z dostawcą umowy otrzymuje dwa razy w miesiącu faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje zakupu paliwa. Dokumenty te na dwóch pierwszych stronach zawierają informacje wynikające z § 9 ust. 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, a dwie kolejne strony stanowią załącznik przypisany do konkretnej faktury. W załączniku tym, jako integralnej części faktury, wyszczególniono między innymi numery rejestracyjne pojazdów samochodowych oraz ilość i wartość zakupionego do nich paliwa. Odnosząc przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu faktycznego do powołanych przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, że otrzymywane przez wnioskodawcę faktury VAT, dokumentujące zakup paliwa, jeśli wraz z załącznikami zawierają wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa, są wystawione poprawnie (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2008 r., sygn. ITPP1/443-546/08/AJ).

Podanie numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, do którego jest tankowane paliwo, jest obowiązkiem sprzedawcy. Może się jednak zdarzyć, że klient odmówi podania numeru rejestracyjnego pojazdu.

W przypadku gdy klient odmówił podania nr rejestracyjnego pojazdu samochodowego w związku z jego tankowaniem, brak jest jakichkolwiek przepisów, które regulowałyby sposób postępowania podatnika w takiej sytuacji. Podawane przez stronę rodzaje adnotacji umieszczane na fakturze, tj. „klient odmówił podania nr rej. pojazdu” bądź „brak numeru – kombajn, brak numeru – kanister”, mogą stanowić element dodatkowy faktury jako rodzaj informacji, które jednocześnie nie powodują wadliwości faktury. Należy przy tym zaznaczyć, iż w wyżej wymienionych przepisach brak jest zapisów, które wskazywałyby, iż osoba wystawiająca fakturę powinna umieścić taką informację, jak również, że klient, czyli osoba dokonująca zakupu paliwa, powinien pod taką informacją się podpisać (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku z 12 grudnia 2005 r., sygn. PV-PP/443-107/O/05).

UWAGA!

Obowiązek podawania numeru rejestracyjnego pojazdów dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy paliwo jest wlewane do ich baku.

Nie ma obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego na fakturach, jeśli nabywane paliwa nie są wlewane do baków tych samochodów i pojazdów (cystern czy przystosowanych do tego celu pojemników znajdujących się u nabywcy paliwa). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem są poniższe interpretacje.

Numer rejestracyjny nie jest niezbędnym elementem faktury, szczególnie zaś w sytuacji, gdy nabywane paliwo nie może być wlewane do baku pojazdu samochodowego i jest przeznaczone do napędu narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2009 r., sygn. IBPP1/443-708/09/BM).

Zasadą jest, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu, o czym stanowi § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia. Jednak w omawianej sprawie powyższy przepis nie będzie miał zastosowania, ponieważ nabywane paliwo nie będzie tankowane bezpośrednio do baku samochodu, ale dostarczane do własnego dystrybutora, skąd będzie rozlewane do użytkowanych przez podatnika pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 lipca 2009 r., sygn. IBPP3/443-414/09/KO).

Dodać należy, że nie ma przepisu wyłączającego prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa ze względu na brak numeru rejestracyjnego na fakturze. W konsekwencji takie faktury, co do zasady, pozwalają na odliczanie podatku naliczonego. Jednak brak numeru rejestracyjnego na fakturze dokumentującej zakup paliwa uzasadnia podejrzenie, że zakup paliwa nie uprawniał do odliczenia podatku naliczonego (ze względu na brzmienie art. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz.U. Nr 247, poz. 1652). W takich przypadkach podatnicy muszą się liczyć z koniecznością udowodnienia (a przynajmniej uprawdopodobnienia), że zakup został dokonany w okolicznościach pozwalających na odliczenie podatku naliczonego (z tego względu wskazane jest, aby każda faktura dokumentująca zakup paliwa, która nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego paliwo zostało zatankowane, była opisywana).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK