| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Oprocentowanie

Zasady oprocentowania kredytu również określa umowa kredytu. W razie stosowania zmiennej stopy oprocentowania, w umowie kredytowej należy określić warunki jej zmiany. O każdej zmianie bank powinien poinformować (w sposób określony w umowie) kredytobiorcę oraz osoby trzecie będące stroną umowy, np. poręczyciela. O ile cel kredytowania w przypadku kredytów dla przedsiębiorców może być sformułowany bardzo ogólnie, o tyle zapis umowy odnoszący się do oprocentowania musi być bardzo precyzyjny, szczególnie przy zmiennej stopie oprocentowania. Oznacza to, że bank musi wyraźnie wskazać sytuacje, od których zaistnienia uzależnia zmianę oprocentowania kredytu. Konieczne jest wtedy również dokładne wskazanie sposobu wyliczenia stopy bazowej. Najczęściej jest ona oparta na średniej wysokości (głównie 3-miesięcznej) oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym – WIBOR lub rynku międzybankowym w Londynie (LIBOR). Z kolei kredyty walutowe najczęściej są oparte na EURIBOR – stopie procentowej kredytów w strefie euro, oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. W praktyce banki, opierając się na ww. stopach procentowych, przyjmują ich wartość z ostatnich 1, 3 lub 6 miesięcy – i po ich ustaleniu aktualizują bieżące oprocentowanie i należne odsetki. Realna stopa procentowa jest ustalana na podstawie wybranej wartości LIBOR, WIBOR lub EURIBOR z danego okresu plus marża banku, która powinna mieć stały charakter. Musimy również pamiętać, że stopa procentowa jest liczona w skali roku.

Do najczęstszych zdarzeń, które zgodnie z umową kredytową powodują zmianę oprocentowania kredytu, zaliczamy zmiany:

• oprocentowania lokat międzybankowych – WIBOR, LIBOR, EURIBOR,

• wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS,

• stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez NBP,

• rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,

• stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP,

• stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez NBP.

Ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego uregulowania dotyczące tzw. odsetek maksymalnych. Nie mogą one przekroczyć czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, który obecnie wynosi 6%. Jeżeli odsetki z tytułu umowy kredytowej przekroczą wysokość odsetek maksymalnych (24%), należą się tylko odsetki maksymalne. Wszelkie postanowienia umowne, które zmierzałyby do wyłączenia stosowania przepisów o odsetkach maksymalnych, są nieważne.

Prowizja

Prowizja to jednorazowa opłata, jaką ponoszą kredytobiorcy wobec banku za postawienie im do dyspozycji określonych środków pieniężnych. Prawo bankowe nie precyzuje, w jaki sposób umowa kredytowa powinna regulować zapłatę prowizji. Najczęściej jest ona określana jako procent od wysokości udzielanego kredytu. Prowizja może być pobierana za samo rozpatrzenie wniosku klienta i przygotowanie umowy kredytowej (tzw. prowizja przygotowawcza), jak i od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na drugi rodzaj prowizji. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca wnioskujący o przyznanie kredytu obrotowego stwierdzi – po wykorzystaniu części środków – że nie będzie zmuszony do skorzystania z pozostałej kwoty kredytu. W takich sytuacjach banki, przez zapisy umowne, domagają się prowizji od wykorzystanej kwoty kredytu oraz od części postawionej do dyspozycji, ale niewykorzystanej. Wiele banków oferuje również możliwość doliczenia prowizji do kwoty kredytu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla podmiotów, które nie posiadają dostatecznych środków na uruchomienie kredytu. Jeżeli firma ma środki na zapłatę prowizji, to warto zapłacić ją jednorazowo przed uruchomieniem środków, ponieważ jej doliczenie do kwoty kredytu powoduje zwiększenie kosztów kredytu o odsetki od kwoty prowizji.

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać, że prowizja nie jest koniecznym elementem umowy kredytowej i bank może od niej odstąpić. W zamian może np. żądać, abyśmy zawarli dodatkową umowę ubezpieczenia (np. składników majątkowych, które są nabywane za pożyczone środki). Jeżeli jednak bank żąda prowizji, to w umowie powinny znaleźć się szczegółowe zapisy co do jej wysokości.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK