| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Odstąpienie od umowy

Przechodząc do odstąpienia od umowy, należy wskazać, że art. 7098 § 2 k.c. wyłącza z katalogu uprawnień przechodzących na korzystającego uprawnienie do odstąpienia od umowy. Takie rozwiązanie ma głębokie uzasadnienie praktyczne – nie jest bowiem zasadne, by korzystający mógł unicestwić stosunek prawny łączący finansującego ze zbywcą. Musi on jednak mieć możliwość reakcji na wypadek nieprawidłowości i to reakcji adekwatnej do ich stopnia. Stąd w art. 7098 § 4 k.c. wskazano, że korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Do skutków odstąpienia od umowy stosujemy w drodze analogii art. 395 § 2 k.c., zgodnie z którym w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Powstaje pytanie, jak ocenić sytuację, w której dojdzie do spełnienia przesłanek odstąpienia z art. 7098 § 4 k.c., jednak finansujący nie ma zamiaru poddać się żądaniu korzystającego. W takiej sytuacji należy przyjąć, że korzystający może wystąpić do sądu z żądaniem wydania wyroku zastępującego oświadczenie woli finansującego o odstąpieniu od umowy (art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 k.p.c.). Prawomocny wyrok sądu zastąpi w tym momencie oświadczenie woli o odstąpieniu i umowa będzie traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta. Skomplikowanie wskazanych przepisów i dość kręta pod kątem prawnym droga do uzyskania pożądanych skutków sprawia, że korzystający powinien w ewentualnym procesie skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Analizując kolejny przepis (art. 7098 § 5 k.c.), dochodzimy jednak do zaskakujących rezultatów. Otóż okazuje się, że odstąpienie od umowy i wygaśnięcie umowy leasingu powoduje powstanie po stronie finansującego uprawnienia do żądania natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie niezapłaconych rat opłaty leasingowej. Jest ona oczywiście zmniejszona w opisany sposób, co jednak nie zmienia faktu, że stroną uprzywilejowaną jest w tym przedmiocie finansujący. Pomimo podnoszonych krytycznych głosów przeciwko wskazanej regulacji należy o tym pamiętać. Nawet uprawnienie do odstąpienia od umowy pomimo impulsu płynącego od korzystającego stawia go w niekorzystnej sytuacji w kontekście rozliczenia umowy. Ratunek jest zatem jeden – przed odebraniem np. samochodu w firmie leasingowej należy jak najdokładniej sprawdzić, czy nie jest on wadliwy. Zaniedbania w tym zakresie mogą się bowiem srodze zemścić.

Tabela 4. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu

CO NA TO SĄD?

W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą przedmiotu leasingu z powodu wad rzeczy i wygaśnięcia umowy leasingu, przysługująca finansującemu wierzytelność o zwrot ceny pomniejsza dług korzystającego z tytułu niezapłaconych rat (art. 7098 § 5 k.c.).

Wyrok SN z 12 kwietnia 2006 r. sygn. akt III CSK 20/06, OSNC z 2007 r. nr 2, poz. 27

Warto wskazać, że do odpowiedzialności finansującego za wady rzeczy powstałe na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność, uprawnień i obowiązków stron w razie dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko korzystającemu roszczeń dotyczących rzeczy, odpowiedzialności korzystającego i osoby trzeciej wobec finansującego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystającego do używania, zabezpieczenia rat leasingu i świadczeń dodatkowych korzystającego, zwrotu rzeczy przez korzystającego po zakończeniu leasingu oraz do ulepszenia rzeczy przez korzystającego stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a do zapłaty przez korzystającego rat przed terminem płatności stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży na raty.

ZAPAMIĘTAJ

Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK