| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Umowa faktoringu

Usługa faktoringu nie jest darmowa. Faktor, który kupuje wierzytelność, wypłaca faktorantowi sumę wierzytelności pomniejszoną o prowizje i ewentualne odsetki. Prowizje i odsetki są zapłatą faktoranta za świadczoną usługę przez faktora.

Faktorant – przedsiębiorca, który posiada wierzytelności pieniężne w stosunku do odbiorców swoich towarów i usług, które to wierzytelności sprzedaje w drodze cesji faktorowi.

Faktor – wyspecjalizowany podmiot (bank, inny przedsiębiorca) nabywający od faktorantów wierzytelności przysługujące im wobec odbiorców towarów i usług.

Dłużnik – odbiorca towarów lub usług faktoranta, zobowiązany do zapłaty wierzytelności faktorantowi, a po jej cesji faktorowi; co ważne, nie jest on stroną umowy faktoringu (są nimi jedynie faktorant i faktor).

PRZYKŁAD

Spółka A jest stałym odbiorcą artykułów producenta przetworów warzywnych – spółki B. Producent sprzedał 1 czerwca 2011 r. spółce A towar za kwotę 30 000 zł. Sprzedaż udokumentował fakturą VAT z terminem płatności na 30 czerwca 2011 r. Przed upływem terminu płatności okazało się, że producent pilnie potrzebuje gotówki na zakup surowców. W tym celu spółka udała się do banku zajmującego się faktoringiem w celu odsprzedaży swojej wierzytelności wobec spółki A. Na podstawie zawartej umowy faktoringu bank kupił wierzytelność za kwotę 28 000 zł. Pieniądze zostały wypłacone w dniu zawarcia umowy, tj. 9 czerwca 2011 r. Koszt usługi faktoringu wynosi w tym przypadku 2000 zł.

Umowa faktoringu jest zaliczana do tzw. umów nienazwanych. Swoim charakterem przypomina umowę cesji (sprzedaży) wierzytelności i umowę zlecenia. Przy jej zawarciu zastosowanie znajdują również przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ogólnych zasad zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych. Ważną cechą umowy faktoringu (w odróżnieniu od klasycznej umowy cesji wierzytelności) jest to, że faktor często zobowiązuje się w niej do dodatkowych świadczeń na rzecz faktoranta. Świadczenia dodatkowe faktora to m.in.:

• ściąganie od dłużników należności z tytułu umowy faktoringu,

• udzielanie kredytów,

• doradztwo prawne i ekonomiczne,

• usługi reklamowe,

• badanie rynku,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,

• opracowywanie planów rozwoju firmy,

• windykacja należności z tytułów innych niż umowa faktoringu,

• zaliczkowanie wierzytelności.

ZAPAMIĘTAJ

W większości przypadków faktoring dotyczy wierzytelności krótkoterminowych.

W celu bezpieczeństwa transakcji umowa faktoringu powinna być zawierana w formie pisemnej. Ważność umowy faktoringu zależy od ważności umowy dostawy towarów lub usług, będącej podstawą sprzedawanej wierzytelności. Przeszkodą do zawarcia umowy faktoringu może być również zastrzeżenie dłużnika w umowie z przedsiębiorcą – faktorantem, że wierzytelność nie może być zbywana osobie trzeciej (lub ewentualnie tylko za zgodą dłużnika). W umowie faktoringu należy zamieścić zastrzeżenie na temat obowiązku powiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringu i zmianie wierzyciela. Jeżeli dłużnik niezawiadomiony o przelewie wierzytelności spełni świadczenie do rąk faktoranta, uwolni się od zobowiązania względem faktora.

PRZYKŁAD

Spółka A wybudowała na rzecz spółki B budynki gospodarcze za kwotę 68 000 zł. Strony ustaliły, że zapłata za usługi budowlane nastąpi po upływie 90 dni od daty odbioru budynku. Spółka A nie mogła tak długo czekać na zapłatę z powodu groźby utraty płynności finansowej. Aby temu zaradzić, zwróciła się do przedsiębiorcy specjalizującego się w działalności faktoringowej z propozycją odsprzedaży wierzytelności przysługującej względem spółki B. Faktor zgodził się odkupić wierzytelność za kwotę 64 000 zł. Doszło do cesji wierzytelności spółki A wobec spółki B na faktora, w wyniku zawartej umowy faktoringu. Spółka A zawiadomiła spółkę B o dokonanej zmianie wierzyciela. W takim przypadku dokonanie zapłaty przez spółkę B na rzecz spółki A nie zwalnia spółki B. z obowiązku zapłaty wierzytelności faktorowi. Rzecz jasna, w takim przypadku, zainteresowane strony mogą dojść do porozumienia, że pieniądze przelane przez spółkę B na konto spółki A zostaną przez spółkę A przelane na konto faktora.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK