| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Kredyt płatniczy

Celem kredytowania płatniczego jest finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to kredyt krótkoterminowy – w większości banków jego spłata powinna nastąpić najpóźniej w okresie 30 dni przez wpływ środków na rachunek. Najczęściej ten kredyt jest wykorzystywany do spłaty wierzytelności firmy w przypadku braku płynności finansowej (np. na wynagrodzenia pracowników).

Kredyt akceptacyjny

Kredyt akceptacyjny jest skierowany do klientów, do których bank ma duże zaufanie. W odróżnieniu od pozostałych omawianych form kredytowania, bank nie oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określonej liczby środków pieniężnych, a jedynie akceptuje przedstawione przez niego weksle – przez co zobowiązuje się do ich wykupu w określonym terminie. Zaakceptowany przez bank weksel może zostać następnie przedstawiony w tym lub w innym banku do dyskonta, dzięki czemu kredytobiorca ma możliwość pozyskania gotówki. W terminie płatności weksla wystawca powinien dostarczyć bankowi środki na wykup weksla wraz z odsetkami. W przeciwnym razie bank wykupuje weksel z własnych środków i jednocześnie udziela kredytu wystawcy weksla.

Kredyty inwestycyjne

W odróżnieniu od kredytów obrotowych kredyt inwestycyjny ma służyć inwestycjom w rozwój firmy, a nie bieżącym wydatkom. Środki pochodzące z tego kredytu są przeznaczane głównie na finansowanie zakupu środków trwałych. Najczęściej firmy finansują za jego pomocą zakup nieruchomości (w tym lokali i budynków), samochodów, budowę lub zakup nowych linii produkcyjnych lub zakup maszyn i urządzeń. Możliwe jest również sfinansowanie tego rodzaju kredytem zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. specjalistycznego oprogramowania komputerowego, patentów, licencji itp.). Możliwe jest również przeznaczenie tych środków na rozwój firmy – przez inwestycje w inny podmiot gospodarczy (np. wykup akcji lub udziałów). Większość banków udzielających kredytów inwestycyjnych żąda wkładu własnego przedsiębiorcy do około 20% wartości inwestycji. Kredyt inwestycyjny jest spłacany w ratach, których częstotliwość zależy od warunków umowy. Przedsiębiorcy mają do wyboru dwie metody spłaty rat – raty malejące (metoda kapitałowa) lub raty równe (metoda annuitetowa). W przypadku rat malejących rata składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej, z czego część kapitałowa ma stałą wartość (wynikającą z kwoty zaciągniętego kredytu podzieloną przez liczbę rat), a odsetkowa jest wyliczana od wartości istniejącego w danym momencie zadłużenia i zmienia się wraz z kolejnymi spłaconymi ratami. Z kolei przy ratach równych ich comiesięczna wysokość jest niezmienna. Zmianie ulega jednak z czasem proporcja między spłacanym kapitałem a odsetkami. Przy ratach równych na początku spłacamy głównie odsetki i w niewielkim stopniu kapitał. W ogólnym rozrachunku koszt kredytu z równą ratą jest zawsze wyższy niż przy racie malejącej. Raty malejące na początku spłacania kredytu są wyższe w porównaniu z ratami równymi, ale z upływem czasu są one mniejsze od rat stałych.

ZAPAMIĘTAJ

Wybór rat malejących jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy posiadają rezerwy finansowe, a kredyt jest dla nich narzędziem służącym do zrealizowania inwestycji przy zachowaniu jak największych funduszy własnych.

Do wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego należy najczęściej dołączyć:

• dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt do składania aktów woli,

• informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela – składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich,

• sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe potwierdzające sytuację finansową,

• opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych przez wnioskodawcę i ewentualnego poręczyciela,

• zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa, ZUS lub KRUS,

• informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego,

• dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej,

• dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia kredytu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK