| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można w każdej chwili zawiesić, a potem wznowić. Jest to tak samo łatwe jak założenie i zakończenie tego rodzaju biznesu. Okres zawieszenia stanowi faktyczną przerwę w działalności firmy na rynku. W poraniku opisujemy tę przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podstawowe aspekty z tym związane – procedurę zawieszenia, obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

Zawieszenie działalności

Prowadzenie własnej działalności jest obarczone pewnym ryzykiem. Przedsiębiorca decydując się na przedmiot działalności, nie może wiedzieć czy na pewno mu się powiedzie takie przedsięwzięcie. Prawo przewiduje jednak takie sytuacje i przez instytucje zawieszenia działalności pozwala czasowo zaprzestać prowadzenia takiego biznesu. Warunkiem jest, aby był to przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

PRZYKŁAD

Niektóre formy działalności są okresowe. Przedsiębiorca prowadzi zbiór owoców – może być zainteresowany zawieszeniem działalności na zimę. Jest to bardziej opłacalne niż ponoszenie wszystkich kosztów w okresie, w którym nie ma zysków.

Przedsiębiorca dokonuje wszystkich formalności związanych z zawieszeniem firmy w tej ewidencji działalności gospodarczej, w której złożył wniosek o rozpoczęcie działalności i jest wpisany. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Na tym terenie nie musi on być zameldowany na stałe. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

Warunkiem koniecznym do zawieszenia jest złożenie wniosku, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.zm., dalej „ustawa o KRS”) oraz art. 7ba u.d.g. Wniosek taki powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę lub firmę) – jest to nazwa, pod którą dana działalność jest zarejestrowana, dodatkowym oznaczeniem powinna być forma prawna,

2) numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posiada,

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy – adres przedsiębiorcy może być różny od adresu miejsca zameldowania; jeżeli działalność jest stale wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, to wówczas powinien podać adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

4) wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

5) informację o niezatrudnianiu pracowników – jest to warunek konieczny, żeby wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Obecnie, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, są one składane na formularzu EDG-1, który jest składany w przypadku:

1) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2) wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

3) wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

4) wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

5) zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 50, poz. 399). Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu.

Organ ewidencyjny nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawieszenie – może wydać decyzję o odmowie wpisu w następujących przypadkach (art. 7c u.d.g.):

1) zgłoszenie dotyczyło działalności gospodarczej, która nie była objęta przepisami ustawy – dotyczy to przypadku, gdy z jakiegoś powodu prowadzona jest inna działalność – podlegająca odrębnym przepisom,

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, których mimo wezwania przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie – może to być brak któregokolwiek z elementów lub niewłaściwa forma,

3) został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej określonej w zgłoszeniu przez przedsiębiorcę – prowadzenie, jak również zawieszenie działalności – nie może być kontynuowane.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zajmował się uprawą egzotycznych roślin do 2009 r. W listopadzie 2009 r., w związku z przejściowymi kłopotami finansowymi, zawiesił działalność na okres 6 miesięcy. W tym czasie uprawa tych roślin stała się nielegalna. Przedsiębiorca złożył więc wniosek o wznowienie działalności, jednak został on odrzucony, ponieważ działalność w takiej samej formie nie może być już kontynuowana.

Decyzję o odmowie wpisu przedsiębiorca może zaskarżyć do samorządowego kolegium odwoławczego, w razie negatywnego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odmowa wpisu oznacza stwierdzenie przez organ ewidencyjny, że przedsiębiorca nie może zawiesić prowadzonej firmy. W tej sytuacji przedsiębiorca musi dalej ją prowadzić (jeżeli nie został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania tej działalności gospodarczej) albo wystąpić z ponownym zgłoszeniem już nieobarczonym brakami formalnymi bądź zgłosić wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek EDG-1 osobiście, przesłać listem poleconym lub złożyć go w formie elektronicznej. Wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie. Wniosek w wersji elektronicznej powinien być podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli złożony elektronicznie wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, przedsiębiorca jest wzywany do własnoręcznego podpisania wniosku. Złożenie wniosku jest zwolnione z jakichkolwiek opłat. (art. 7ba u.d.g.)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK