| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

VAT 2011: podwyższenie stawek podatku

Co się zmieniło od 1 stycznia br. w zakresie stawek podatku od towarów i usług? Jak należy rozliczyć podatek w przypadku usług wykonanych w 2010 r., ale udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na początku bieżącego roku?

Rozliczenie faktur VAT wystawionych w 2010 r. objętych szczególnym momentem  powstania obowiązku podatkowego

Nowelizacja przepisów o VAT zawiera lukę prawną w zakresie rozliczeń faktur VAT wystawionych w 2010 r., a dotyczących czynności, dla których ustawa przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (poza dostawą mediów z art. 19 ust. 13 pkt 1). W szczególności dotyczy to usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz ochrony, dozorowania i przechowywania mienia, a także usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz stałej obsługi prawnej i biurowej. Dla powyższych czynności moment powstania obowiązku podatkowego został ustalony na dzień otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 ust. 13 pkt 4). Dla przedmiotowych czynności bez znaczenia dla celów rozliczeń VAT pozostaje okres rozliczeniowy lub data wykonania danej czynności. Analogicznie np. dla usług drukowania gazet, magazynów, czasopism i książek lub sprzedaży praw majątkowych lub licencji nie ma znaczenia data zakończenia wykonywania usługi, a jedynie otrzymanie całości lub części zapłaty, lub względnie upływ terminu płatności.
Dla powyższych czynności przewidziano w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT szczególny termin wystawienia faktury, tj. nie wcześniej niż 30 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że pozostawiono podatnikom możliwość wystawienia faktur VAT w 2010 r. (ze stawką obowiązującą na dzień wystawienia faktury), dla których obowiązek podatkowy powstaje już w 2011 r.
W związku z brakiem przepisów przejściowych w tym zakresie, należy wskazać, iż decydujące znaczenia ma moment faktycznej zapłaty przez kontrahentów lub upływ terminu płatności. Jeżeli powyższe przesłanki zostały spełnione do końca 2010 r., podatnik-wystawca faktury może dokonać rozliczenia czynności według stawek VAT obowiązujących do 31 grudnia 2010 r. Jeżeli natomiast płatność, względnie upływ terminu płatności, następuje po 1 stycznia 2011 r., czynność podlega opodatkowaniu VAT według podwyższonych stawek. W związku z tym, konieczne będzie dokonanie korekt poprzednio wystawionych faktur VAT w 2010 r. i ujęcie prawidłowych kwot w rejestrach i deklaracjach VAT. W zależności od relacji prawnych między kontrahentami, podwyżka VAT powinna zostać dokonana w ramach poprzednio ustalonej ceny (jeżeli umowa zawiera postanowienia o cenie brutto, koszt podatku ponosi sprzedawca będący wystawcą faktury) lub powinna zostać zmieniona o jeden punkt procentowy (jeżeli umowa zawiera postanowienia o cenie netto, która zostanie podwyższona o VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami).
PRZYKŁADY
1. Firma ALFA świadczy usługi najmu powierzchni biurowych dla kilku najemców. Zgodnie z umową rozliczenia są dokonywane w okresach kwartalnych, przy czym wystawca może wystawić fakturę najwcześniej 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany okres rozliczeniowy. Umowa opiewa na kwoty ok. 10 000 zł netto za jeden lokal. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 15 grudnia 2010 r. ALFA wystawiła faktury VAT ze stawką VAT 22 proc. pod adresem spółek GAMMA i OMEGA za usługi najmu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Spółka GAMMA dokonała zapłaty 30 grudnia 2010 r., natomiast spółka OMEGA – 3 stycznia 2011 r. Tym samym, w odniesieniu do transakcji z pierwszym najemcą nie ma podstaw do korekty faktur VAT i rozliczeń podatkowych. Obowiązek podatkowy powstał bowiem w dniu zapłaty, tj. 30 grudnia 2010 r., co umożliwia zastosowanie stawki 22 proc. Natomiast w odniesieniu do drugiej transakcji, istnieje obowiązek korekty faktury VAT i dopłaty wynagrodzenia po stronie najemcy. Obowiązek podatkowy powstał bowiem 3 stycznia, co determinuje zastosowanie stawki 23 proc. VAT. W związku z tym, ALFA jest zobowiązana do korekty faktury VAT i podwyższenia wynagrodzenia o jeden punkt procentowy (z 22 do 23 proc.), a najemca jest zobowiązany do dopłaty należności powiększonej o 1 proc. VAT, ponieważ umowa określa wynagrodzenie wynajmującego jako kwotę netto.
2. Firma OMEGA świadczy usługi drukowania książek dla firmy ALFA. Usługi są rozliczane po wykonaniu danego zlecenia druku książek, przy czym firma dokonuje zapłaty w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Umowa przewiduje, że czynności są wykonywane na podstawie zamówienia nabywcy, przy czym kwota wynagrodzenia jest zawsze określana w kwocie brutto (ALFA nie ma prawa do odliczenia VAT). ALFA podpisała 1 grudnia 2010 r. zamówienie druku na kwotę 25 000 zł, a usługa została wykonana do końca 28 grudnia 2010 r., przy czym faktura VAT została wystawiona w dniu następnym, tj. 29 grudnia 2010 r. Faktura VAT została wystawiona ze stawką 22 proc. VAT. W związku z tym, że termin płatności i moment powstania obowiązku podatkowego przypada na styczeń 2011 r., obowiązkiem wykonawcy usługi jest wystawienie korekty faktury VAT z podwyższeniem stawki VAT do 23 proc. Kwota brutto nie ulega przy tym zmianie, ponieważ umowa zawiera rozliczenia w odniesieniu do cen brutto. Tym samym koszt VAT w końcowym efekcie poniesie sprzedawca. Dla zamawiającego koszt usługi nie ulegnie zmianie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK