| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy

Jak założyć firmę za pieniądze z urzędu pracy

Osoba, która została zwolniona z pracy i ma pomysł na biznes, może otrzymać pieniądze na założenie własnej firmy. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może liczyć na kilkanaście tysięcy złotych dotacji. Nie musi zwracać dotacji, jeśli prowadzi biznes co najmniej 12 miesięcy.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy otrzymuje osoba fizyczna, zatem mamy tu do czynienia z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1541, dalej „u.p.d.o.f.”). Przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków – z wyjątkiem związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Środki przyznane przez PUP na podjęcie działalności gospodarczej są jednak zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 u.p.d.o.f. Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 czerwca 2009 r. (nr ITPB1/415-191/09/AK): W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, iż otrzymane przez wnioskodawcę środki z Funduszu Pracy stanowią przychód zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 121 cytowanej ustawy. Zatem otrzymane środki nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.
Podatnik może zaliczyć do kosztów wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z PUP, z wyjątkiem wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, które podlegają amortyzacji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f., wyłączone z kosztów są odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie. W efekcie odpisy amortyzacyjne od środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji przyznanej przez PUP nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko potwierdza przywołana wyżej interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: Reasumując, wydatki na nabycie wyposażenia, sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy otrzymaną dotację wnioskodawca przeznaczy na zakup środków trwałych, winny one być, bez względu na źródło finansowania, ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże podkreślić należy, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z otrzymanych środków, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
PRZYKŁAD
Paweł N. uzyskał z Urzędu Pracy dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 18 000 zł. Ze środków tych kupił komputer o wartości 4500 zł brutto. Za resztę kwoty kupił narzędzia niezbędne do świadczenia usług, których wartość jednostkowa nie przekraczała 3500 zł. Działalność gospodarczą Paweł N. rozpoczął w październiku 2009 r. i w tym miesiącu dokonał powyższych zakupów. Komputer ujął w ewidencji środków trwałych. Dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W kosztach ujął natomiast wydatki na zakup narzędzi w kwotach brutto – Paweł N. nie jest podatnikiem VAT.
Dokonane odpisy amortyzacyjne podatnik może rozliczyć w kosztach dopiero przy rozliczeniu podatkowym sprzedaży środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dochodem (stratą) ze sprzedaży środka trwałego jest różnica między przychodem (czyli uzyskaną ceną sprzedaży) a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego (art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Dochód ze sprzedaży środka trwałego powiększają również te odpisy amortyzacyjne, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
PRZYKŁAD
Paweł N. amortyzował przez 2 lata komputer kupiony ze środków Funduszu Pracy. Odpisów amortyzacyjnych dokonanych w tym okresie nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Odpisy te wyniosły w sumie 2700 zł (4500 zł x 30% x 2). Po tym okresie Paweł N. sprzedał ten komputer za kwotę 1200 zł. Ze sprzedaży komputera podatkowo poniósł stratę w kwocie – 600 zł (1200 zł – 4500 zł) + 2700 zł. Strata ta pomniejszy jego dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.
Identyczne skutki w podatku dochodowym wywołuje dofinansowanie przyznane na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Inna jest jednak podstawa prawna zwolnienia tych środków w przypadku wydatkowania ich na składniki niepodlegające amortyzacji. Należy bowiem pamiętać, że to dofinansowanie pochodzi z PFRON, a nie ze środków FP. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 czerwca 2009 r. (nr ITPB1/415-252/09/AK): Reasumując, otrzymane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup samochodu (środka trwałego) nie stanowią przychodu. W części przeznaczonej na zakup towarów handlowych będą stanowić przychód z działalności gospodarczej zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a cytowanej ustawy. Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków na zakup środka trwałego, ani też odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środka trwałego zakupionego z otrzymanej dotacji. Z kolei wydatki na zakup towarów handlowych (...) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności, pomimo sfinansowania ich ze środków pochodzących z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a u.p.d.o.f. zwolnione od podatku są otrzymywane świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak podkreślono w wyżej przywołanej interpretacji: Skoro środki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to przedmiotowe świadczenie – w części – stanowiącej przychód z prowadzonej działalności gospodarczej jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ww. ustawy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK