| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Sposoby zawierania umów

Należy podkreślić, że w ostatnim czasie ustawodawca coraz więcej uwagi poświęca właśnie zawieraniu umów pomiędzy przedsiębiorcami. Kolejne nowelizacje k.c. zmierzają do dostosowania tego najważniejszego aktu prawnego prawa prywatnego do praktyki obrotu profesjonalnego. Różnice można dostrzec już w kwestiach regulacji sposobu zawierania umów, zwłaszcza poprzez związanie przedsiębiorcy złożoną mu ofertą. Przyjmuje się, że jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, to brak niezwłocznej odpowiedzi należy uznać za przyjęcie oferty i w efekcie za zawarcie umowy. Jest to tzw. milczące przyjęcie oferty. Ponadto, jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty nie wymaga się złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty, w szczególności jeżeli składający ofertę zażądał niezwłocznego wykonania umowy, to umowa dochodzi do skutku jeśli tylko druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonywania. W stosunku do umów zawieranych przez przedsiębiorców ustawodawca odstąpił także od bezwzględnie dotąd przestrzeganej zasady lustrzanego odbicia, która polegała na tym, że dokonanie zastrzeżeń lub zmian przez adresata oferty poczytywane było za złożenie przez niego nowej oferty, co prowadziło do zamiany ról – dotychczasowy adresat oferty stawał się oferentem, a oferent – jej adresatem. Obecnie w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami ustawodawca przewiduje, co do zasady, możliwość zawarcia umowy także w drodze tzw. modyfikującego przyjęcia oferty – o ile nie dochodzi w ten sposób do istotnej zmiany treści oferty.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzący sklep sprzedaży hurtowej złożył producentowi parapetów ofertę nabycia dwóch tysięcy metrów bieżących parapetów blaszanych po cenie 100 zł za metr bieżący w partiach po jeden tysiąc metrów każda. Producent zgodził się sprzedać i dostarczyć wspomniane parapety w dwóch partiach po 1200 i 800 sztuk każda, gdyż przewidywał, że w późniejszym czasie będzie musiał przeznaczyć część produkcji na zaspokojenie potrzeb innych klientów. Należy zatem przyjąć, iż w takim przypadku doszło do przyjęcia oferty przez producenta z uwzględnieniem naniesionej przez niego zmiany.
Także rygor formy zawieranych czynności prawnych jest w stosunku do przedsiębiorców poluzowany. Do umów zawieranych między przedsiębiorcami nie stosuje się bowiem przepisów o formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych co oznacza, że w razie jej niezachowania można bez przeszkód przeprowadzić dowód ze świadków czy z przesłuchania stron na okoliczność, że faktycznie umowa została zawarta.
Specyfika zawierania umów z udziałem przedsiębiorców:
● obowiązek posługiwania się firmą, w tym także dla oznaczenia strony czynności prawnej
● szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, który składa ofertę w postaci elektronicznej
● dopuszczenie w stosunkach między przedsiębiorcami możliwości odwołania złożonej oferty
● dopuszczenie w stosunkach między przedsiębiorcami tzw. modyfikującego przyjęcia oferty
● dopuszczenie możliwości zawarcia umowy wskutek tzw. milczącego przyjęcia oferty
● wyłączenie zastosowania przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami
● dopuszczalność ustalenia ostatecznej treści umowy zawartej bez zachowania formy pisemnej treścią tzw. pisma potwierdzającego
● ustawowe domniemanie umocowania osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa
● możliwość dokonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności prawnych przez prokurenta
● uregulowanie następstw prawnych kolizji wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców w przypadku zawarcia przez nich umowy
● domniemanie prawne istnienia świadomości działania dłużnika na szkodę wierzycieli, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK