| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Eksploatacja rzeczy

Należy podkreślić także szczególną relację pomiędzy finansującym a korzystającym dotyczącą praw i obowiązków związanych z eksploatacją leasingowanej rzeczy. To na korzystającym spoczywa ciężar dbania o rzecz. Korzystający z przedmiotu leasingu obowiązany jest bowiem utrzymywać go w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania leasingowanej rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania. Powinien także ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy. Istotne jest, by w umowie strony ustaliły, kto będzie ponosił koszty dodatkowe związane z eksploatacją, np. koszt ubezpieczenia rzeczy.
W chwili zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą leasingowanej rzeczy z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy. W związku z tym finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek innych szczególnych okoliczności, za które finansujący ponosiłby odpowiedzialność. Wyjątkiem pozostaje tu natomiast uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, które przez cały czas trwania umowy leasingu pozostaje wyłącznie przy finansującym. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.
Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy, a ponadto nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej. W razie złamania tego ostatniego zakazu finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 7091 k.c.
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

UMOWA SPONSORINGU

Nie należy mylić umowy sponsoringu z darowizną czy też działalnością charytatywną. Sponsoring jest dziś często wykorzystywany przez coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców. Dzięki niemu można skojarzyć potrzeby realizacji przedsięwzięć kulturalnych czy społecznych z dyskretną promocją sponsorów.

Czym jest sponsoring

Umowa sponsoringowa nie jest umową nazwaną, przez co jej definicja nasuwa pewne problemy praktyczne. Często bowiem używane jest określenie „sponsoring” dla oznaczenia relacji o różnym charakterze. Sponsoring nie powinien być natomiast mylony z działalnością charytatywną. Nie należy go także utożsamiać z darowizną polegającą na bezpłatnym, jednostronnym przysporzeniu komuś korzyści ani z klasycznie pojmowanym mecenatem. W praktyce nierozerwalnie łączy się on z reklamą, marketingiem i z public relations rozumianym jako całokształt działań zmierzających do nawiązania trwałego kontaktu przedsiębiorcy z szerokimi kręgami konsumentów, który powinien być oparty na zaufaniu. Widać z tego zatem, że w umowie sponsoringu centrum zainteresowania sponsora stanowi metoda walki o klienta.
PRZYKŁAD
Producent opon pokrywa koszt strojów sportowych i pomocy treningowych dla drużyny piłkarskiej, w zamian za co piłkarze zobowiązują się nosić na swoich strojach logo producenta opon.
Sponsor angażuje się w dane przedsięwzięcie nie dlatego, że mu się ono podoba, czy dlatego, że wiąże się z nim realizacja szczytnych celów, ale dlatego, że liczy na to, że zyska na prestiżu i popularności, a skutkiem tego wzrosną jego obroty. Nie przekreśla to rzecz jasna niewątpliwych zasług tej instytucji prawnej we wspieraniu rozmaitej aktywności z korzyścią nie tylko dla stron umowy, lecz również różnego rodzaju przedsięwzięć medycznych, społecznych czy kulturalnych. Podkreślenie to umożliwia jednak wyodrębnienie sponsoringu od innych form wspierania pożądanej aktywności ludzkiej od mecenatu poczynając, przez wszelkiego rodzaju ofiary i kwesty, na protektoracie kończąc.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK