| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Obowiązki stron

Zgodnie z obecnymi regulacjami k.c. podstawowym obowiązkiem finansującego w ramach umowy leasingu jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do korzystania i ewentualnie pobierania pożytków przez czas oznaczony. Głównym obowiązkiem korzystającego jest natomiast zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, które ma odpowiadać co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W przeciwieństwie do najmu i dzierżawy przepisy dotyczące leasingu zakładają więc obowiązkową spłatę wartości przedmiotu leasingu przez korzystającego, co odróżnia umowę leasingu od innych umów zakładających oddanie rzeczy do używania bądź używania i pobierania pożytków drugiej stronie, jak najem czy dzierżawa. Należy przy tym zaznaczyć, iż do sumy opłat wymaganych na podstawie umowy leasingu, jako że dla potrzeb kwalifikacji umowy na gruncie prawa cywilnego istotne są opłaty ponoszone w związku z używaniem (bądź używaniem i pobieraniem pożytków) przedmiotu umowy, nie powinna być doliczana wartość wykupu tego przedmiotu po zakończeniu trwania umowy. Jest to bowiem całkowicie odrębna transakcja, a płatność z nią związana nie wiąże się już z używaniem rzeczy przez korzystającego. Odmiennie reguluje tę kwestię prawo podatkowe, które wprost przewiduje, iż do sumy opłat ponoszonych w okresie trwania umowy leasingu doliczana jest wartość wykupu przedmiotu leasingu.
Mimo iż definicja umowy leasingu zawartej w k.c. mogłaby wskazywać, że dotyczy ona wyłącznie leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych, to jednak bliższa analiza kodeksu wskazuje na to, że przepisy o leasingu można stosować odpowiednio do wszystkich umów przewidujących zobowiązanie jednej strony do oddania do używania rzeczy będącej jej własnością w zamian za wynagrodzenie płatne w ratach równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia umowy. W praktyce więc umowę leasingu można zawrzeć zarówno w stosunku do przedmiotu leasingu, który został w tym celu nabyty przez finansującego, jak i w stosunku do każdego innego składnika majątku rzeczowego finansującego, jak też rzeczy wytworzonej przez finansującego.

Przedmiot umowy

Kodeks cywilny przesądza, że przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie rzeczy, tj. przedmioty materialne, w tym np. ruchomości, grunty, budynki i budowle. Przedmiotem umowy leasingu mogą więc być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Nie mogą być nim natomiast prawa. Dlatego też z punktu widzenia prawa cywilnego niedopuszczalna byłaby umowa leasingu użytkowania wieczystego gruntu. Natomiast z punktu widzenia skutków podatkowych umowa mająca za przedmiot użytkowanie wieczyste będzie traktowana jako rodzaj usługi, która powinna zostać opodatkowana zarówno podatkami dochodowymi jak też podatkiem od towarów i usług.
Z punktu widzenia k.c. umowa leasingu może zostać zawarta na czas oznaczony, dowolnie uzgodniony przez strony. Jednocześnie konstrukcja umowy leasingu w k.c. określa skutki przeniesienia własności przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz korzystającego po zakończeniu okresu trwania umowy – przepisy te dotyczą jednak wyłącznie nieodpłatnego przeniesienia własności. Co więcej, przepisy w żaden sposób nie wymagają, by taka sprzedaż miała miejsce. Tym samym, z prawnego punktu widzenia możliwe i spotykane w praktyce jest zawarcie umowy leasingu, która w ogóle nie będzie przewidywała przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego. Takie podejście do sprzedaży przedmiotu umowy leasingu potwierdza, iż sprzedaż taka stanowi całkowicie odrębną od samego leasingu transakcję.

Korzyści z umowy leasingu

Z perspektywy prawa cywilnego umowa leasingu odznacza się istotną przewagą nad umowami najmu czy dzierżawy. Wynika to stąd, że umowa najmu zawarta na czas dłuższy niż dziesięć lat, a między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż trzydzieści lat, uznawana jest po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Odpowiednio, za umowę zawartą na czas nieoznaczony uznaje się umowę dzierżawy zawartą na czas dłuższy niż trzydzieści lat. Korzyść związana z umową leasingu polega na tym, że jest to zobowiązanie dające korzystającemu uprawnienia zbliżone do najmu albo dzierżawy, ale nieograniczone terminem, co jest szczególnie istotne w przypadku leasingu nieruchomości, jeśli korzystający zainteresowany jest zawarciem umowy o charakterze długookresowym.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK