| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Możliwości opodatkowania dochodów

W związku z nietypowym, jak na wspólnika spółki osobowej, statusem prawnym akcjonariusza s.k.a. powstały kontrowersje czy uzyskiwany przez niego dochód będzie opodatkowany w tożsamy sposób, jak ma to miejsce w przypadku komplementariusza tej spółki (a także wspólników pozostałych spółek osobowych), czy też opodatkowanie tego dochodu powinno być dokonywane przy uwzględnieniu nietypowej pozycji akcjonariusza s.k.a. Na tle zarysowanych wątpliwości co do sposobu opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez akcjonariuszy s.k.a. w doktrynie wskazuje się na następujące możliwości ustalenia zasad opodatkowania tego dochodu:
• opodatkowanie dochodu akcjonariuszy na analogicznych zasadach jak opodatkowanie dochodów komplementariuszy s.k.a. i innych wspólników spółek osobowych (wariant I),
• potraktowanie dochodu akcjonariuszy s.k.a. w postaci dywidendy analogicznie jak dywidendy wypłacanej przez spółki kapitałowe i objęcie go zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dywidendy (wariant II),
• rozliczanie dochodu akcjonariuszy w postaci dywidendy na zasadach ogólnych w sposób właściwy dla dochodów „z innych źródeł”, tj. progresywnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jeśli akcjonariusz jest osobą fizyczną), albo liniowym podatkiem dochodowym od osób prawnych (jeśli akcjonariusz jest osobą prawną) (wariant III).
Organy podatkowe jednoznacznie opowiadają się za formą opodatkowania dochodów akcjonariuszy s.k.a. na zasadach właściwych dla komplementariuszy oraz pozostałych grup wspólników spółek osobowych (wariant I). Powyższa wykładnia dotyczy zarówno wspólników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2009 r. sygn. IPPB2/415-1612/08-2/MK) jak i podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2009 r. sygn. IPPB3/423-1690/08-2/GJ). Jednocześnie warto wskazać, że w swych interpretacjach organy podatkowe nie odnoszą się do licznych praktycznych problemów, jakie niesie ze sobą przyjęcie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza s.k.a. na analogicznych zasadach jak pozostałych wspólników spółek osobowych. Należy w tym miejscu wskazać na następujące kontrowersyjne kwestie:
• s.k.a. może emitować akcje na okaziciela;
• szybkość obrotu akcjami s.k.a. może powodować, że w danym okresie rocznym, a nawet miesięcznym akcje mogą wielokrotnie zmienić właściciela – co w efekcie może skutkować praktyczną niewykonalnością obowiązku comiesięcznego ustalania dochodu przypadającego proporcjonalnie na każdego wspólnika celem odprowadzenia stosownych zaliczek na podatek dochodowy;
• uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są wyłącznie akcjonariusze s.k.a., którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 2 zd. l w zw. z art. 126 § l pkt 2 k.s.h.) – stąd wynika, że akcjonariusz s.k.a., który dokonał zbycia akcji przed datą powzięcia uchwały o podziale zysku nie będzie miał prawa do dywidendy; w rezultacie opodatkowanie dochodu z tytułu „dywidendy” (w praktyce posiadania akcji s.k.a.) u takiego akcjonariusza prowadziłoby do opodatkowywania dochodu, którego faktycznie nie otrzymał; ponadto, takie podejście skutkowałoby wielokrotnym opodatkowaniem tego samego dochodu – u aktualnych akcjonariuszy w momencie wpłacania zaliczki podatkowej przez akcjonariuszy, a po podjęciu uchwały o podziale zysku, powtórnie na poziomie akcjonariusza uprawnionego do dywidendy.
Zapamiętaj
Zgodnie z powszechnym stanowiskiem organów podatkowych dochody uzyskane przez akcjonariusza z dywidendy wypłacanej przez s.k.a. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak dochody z dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, co oznacza, że akcjonariusz s.k.a. ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego okresowych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 125 k.s.h.
Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA I ZBYCIE UDZIAŁU

Prawo przewiduje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej. Wystąpienie wiąże się z koniecznością rozliczenia jego działalności w ramach spółki, w tym rozliczenia podatkowego. Odmienne konsekwencje podatkowe ma wystąpienie nieskutkujące definitywnym zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej i wystąpienie związane z likwidacją tego rodzaju źródła przychodów u wspólnika.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »