| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Klucz podziału dochodów

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych regulujące zasady ustalania dochodów wspólników spółek osobowych i cywilnych nieco odmiennie formułują klucz podziału przychodów (kosztów, ulg i strat) pomiędzy wspólników. Artykuł 8 u.p.d.o.f. posługuje się pojęciem „prawa w udziale w zysku”, natomiast art. 5 u.p.d.o.p. posługuje się mniej precyzyjnym kryterium „posiadanego udziału”. W tym miejscu warto podkreślić, że w doktrynie prawno-podatkowej i praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że zwrot „proporcjonalnie do posiadanego udziału” użyty w art. 5 u.p.d.o.p. powinien być rozumiany analogicznie do art. 8 u.p.d.o.f. jako „proporcjonalnie do prawa w udziale w zysku”. Można w tym miejscu wskazać na interpretację podatkową Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2006 r. (sygn. ZD/406-211/2/CIT/05), w której organ podatkowy rozstrzygnął powyższą kwestię. Czytamy w niej m.in., że: (...) dla określenia sposobu obliczenia przychodu wspólnika (będącego osobą fizyczną) z udziału w spółce, niebędącej osobą prawną, ustawodawca posłużył się wyrażeniem „proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku”. Z uwagi na to, zdaniem tutejszego organu podatkowego, stosując wykładnię systemową, a w szczególności zasadę, że podobne do siebie stany faktyczne winny być regulowane w podobny sposób, przyjąć należy per analogiam, że użyte w art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. wyrażenie „proporcjonalnie do posiadanych udziałów” dotyczy zakresu uczestnictwa poszczególnych wspólników w zysku spółki, niebędącej osobą prawną, nie zaś wielkości wkładów, wniesionych do spółki.
Zapamiętaj
Przychód wspólnika osiągany za pośrednictwem spółki osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki. Ten sam klucz należy stosować odpowiednio przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych dotyczących przychodów wspólnika osiąganych ze spółki.

Stosowanie stawki liniowej PIT

Wspólnicy spółki osobowej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, mają prawo wyboru tzw. liniowej metody opodatkowania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki (zgodnie z art. 9a ust. 2 oraz art. 30c u.p.d.o.f.), tj. stosowania do dochodów z prowadzonej poprzez spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej 19%, proporcjonalnej stawki podatku. Możliwość ta dotyczy również wspólników spółek osobowych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2009 r., sygn. IPPB1/415­101/09-2/KS, organ stwierdził m.in., że: (...) okoliczności, iż jest on wspólnikiem spółki komandytowej mającej siedzibę na terytorium Polski, posiada obywatelstwo belgijskie i jest rezydentem tego kraju nie uniemożliwia mu opodatkowania dochodu osiąganego z tytułu udziału w tej spółce na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W konsekwencji, jeżeli wnioskodawca zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego we właściwym terminie o wyborze sposobu opodatkowaniu wskazanego w art. 30c u.p.d.o.f. oraz do wnioskodawcy nie będą miały zastosowania ograniczenia wskazane w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., wówczas wnioskodawca może opodatkować osiągany przez siebie dochód z tytułu udziału w polskiej spółce komandytowej podatkiem liniowym (na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.).
Wspomniane prawo nie dotyczy sytuacji, w której spółka zamierza świadczyć lub świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy co najmniej jednego ze wspólników, odpowiadających czynnościom, które ten wspólnik (wspólnicy) wykonywał (wykonywali) w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W takiej sytuacji dochody z działalności gospodarczej osiąganej poprzez spółkę osobową powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych (tj. łącznie z dochodami z innych źródeł, zgodnie z progresywną skalą podatkową 18% i 32%). Natomiast w przypadku wystąpienia wspomnianej powyżej okoliczności w sytuacji gdy wspólnik rozliczał dotychczas swój dochód ze spółki zgodnie z metodą liniową, następuje utrata tego prawa w danym roku podatkowym. To z kolei skutkuje koniecznością skorygowania dotychczasowych rozliczeń, w sposób właściwy dla rozliczania dochodów z działalności na zasadach ogólnych oraz ewentualnego uiszczenia odsetek od powstałych w ten sposób zaległości podatkowych.
NASZA RADA
Brak prawa do stosowania liniowej stawki 19% dotyczy także wspólników spółek osobowych i cywilnych świadczących usługi zarządzania przedsiębiorstwami (tzw. spółek menedżerskich). W tym przypadku dochód osiągany przez wspólników z tego tytułu nie jest w ogóle traktowany jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK