| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

ZALETY SPÓŁKI OSOBOWEJ

Spółki osobowe umożliwiają współdziałanie kilku podmiotów w zorganizowany sposób, a tym samym pozwalają na zgromadzenie i zaangażowanie w dane przedsięwzięcie gospodarcze większej ilości środków. Niebagatelnym aspektem, który wpływa na wybór takiej formy prawnej, jest transparentność spółek osobowych na gruncie podatku dochodowego. Umożliwia ona wspólnikom tych spółek unikanie problemu tzw. podwójnego opodatkowania dochodu, które ma miejsce w przypadku spółek kapitałowych (tj. opodatkowania dochodu raz na poziomie spółki kapitałowej, a następnie przy wypłacie zysku spółki na rzecz wspólnika). Spółki osobowe, choć nie posiadają osobowości prawnej, stanowią odrębny podmiot w stosunku do swych wspólników i posiadają zdolność prawną. Oznacza to, że mogą uczestniczyć w obrocie gospodarczym, nabywając na swoją rzecz prawa i zaciągając zobowiązania. Mogą być również stroną w postępowaniach sądowych.

REJESTRACJA PODATKOWA

Rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej wymaga dokonania rejestracji podatkowej spółki. Gdy spółka planuje dokonywanie transakcji podlegających VAT, konieczna będzie odrębna rejestracja dla celów tego podatku.

Ogólna rejestracja podatkowa

Zarówno spółka cywilna, jak i spółki osobowe wymagają rejestracji dla celów podatkowych. W celu zarejestrowania spółki osobowej (i cywilnej) i uzyskania dla niej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wymagane jest złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-2 wraz z załącznikiem zawierającym informację o wszystkich wspólnikach spółki (formularz NIP-D). Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć następujący zestaw dokumentów:
• zaświadczenie potwierdzające nadanie spółce numeru statystycznego REGON,
• dokument potwierdzający prawo spółki do korzystania z lokalu, w którym znajduje się jej siedziba (np. akt notarialny potwierdzający własność lokalu, umowa najmu, umowa użyczenia itp.),
• umowa z bankiem lub zaświadczenie dotyczące rachunku bankowego spółki,
• umowę spółki lub statut (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej),
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek osobowych) lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej).
Wskazane załączniki powinny zostać notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub przy ich składaniu należy przedstawić w urzędzie skarbowym oryginały dokumentów do wglądu organu.

Rejestracja spółki dla celów VAT

Spółki osobowe oraz spółki cywilne są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Spółki, które planują wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, są obowiązane złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenie to należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiem na formularzu VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje spółkę i potwierdza jej zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub „podatnika VAT zwolnionego”.
Zapamiętaj
Rejestracja spółki dla celów VAT wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.
Dodatkowo spółki, które planują w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinny dokonać rejestracji dla celów takich transakcji. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-R/UE stanowiącym załącznik do formularza VAT-R. Złożenie wspomnianego załącznika nie wymaga wniesienia dodatkowych opłat. Jeżeli spółka w ramach swej działalności będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania VAT (ze względu na brak przekroczenia określonego progu obrotu) lub wykonywać wyłącznie czynności zwolnione z opodatkowania VAT, nie będzie obowiązku rejestrowania jej jako podatnika VAT. W takim przypadku nie ma jednak przeszkód do dokonania wspomnianej rejestracji i uzyskania potwierdzenia zarejestrowania jako „podatnika VAT zwolnionego”.
Zapamiętaj
Za datę rejestracji spółki dla celów VAT uważa się dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, a nie datę potwierdzenia rejestracji przez naczelnika urzędu skarbowego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK