| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

PODATKOWE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCEŃ

Jeżeli spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki kapitałowej, wówczas wstępuje w prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Tym samym nie będzie zobowiązana do dokonania nowego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku od towarów i usług.

Istota przekształcenia

W praktyce często dokonuje się przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe w celu zoptymalizowania opodatkowania zysków generowanych przez wspólników. W sytuacji gdy zyski te są wypłacane przez spółkę kapitałową występuje podwójne opodatkowanie – na poziomie spółki kapitałowej oraz na poziomie jej wspólników. W przypadku przekształcenia zysk ze spółki osobowej (jako podmiotu transparentnego podatkowo) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie spółki, a jedynie na poziomie wspólnika.
Istotą przekształcenia (transformacji) jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, ponieważ prowadzona działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie przez niego kontynuowana w innej formie prawnej. W związku z tym, na gruncie prawa prywatnego, sformułowano pogląd, zgodnie z którym w wyniku przekształcenia następuje kontynuacja, a nie następstwo prawne, bowiem tylko sam podmiot podlega zmianie, a nie zamianie na inny podmiot2. W konsekwencji skutki przekształcenia oraz następstwa prawnego są tożsame – wstąpienie we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

Niepodzielone zyski spółki kapitałowej

W związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową w niektórych sytuacjach może dojść do wielu komplikacji natury podatkowej. Przykładowo, do niedawna zagadnieniem, które budziło wiele kontrowersji, była kwestia opodatkowania niepodzielonych zysków spółki kapitałowej z lat poprzednich, które zostały przekazane do majątku spółki osobowej jako przekształconej. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz praktyce organów podatkowych nie było jednolitego stanowiska w tej kwestii. Większość organów podatkowych oraz sądów administracyjnych opowiadało się za tym, iż niepodzielony zysk spółki kapitałowej stanowi dochód wspólników po przekształcaniu spółki kapitałowej w osobową. Pogląd ten w szczególności zawarty był w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 599. Minister Finansów podkreślił, że katalog dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest katalogiem otwartym. Nawet jeśli ustawodawca wprost nie wskazał omawianej sytuacji jako mieszczącej się w tym katalogu, to należy uznać, że pozostałe w spółce kapitałowej środki nieopodatkowane, stanowić będą dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. A zatem przekształcana spółka kapitałowa jest zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Natomiast w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 871/08, LEX nr 188456) stwierdził, iż ewentualny przychód z niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową musiałby odpowiadać ogólnym zasadom wyrażonym w art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f., czyli musiałby pochodzić z udziału w zyskach osoby prawnej i zostać faktycznie uzyskany. Nie można uznać, iż przekazanie niepodzielonego w latach poprzednich zysku na wkłady wspólników spółki przekształconej jest tożsame z pozostawieniem zysku wspólnikom (przeznaczeniem zysku) do rozporządzania. W związku z tym sąd uznał, że w przypadku przekształcenia kapitału zapasowego przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kapitał podstawowy przekształconej spółki komandytowej po stronie wspólników spółki przekształconej nie powstanie przychód (dochód) z udziału w zyskach osoby prawnej.
Wątpliwości ostatecznie wyeliminowała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przepisy nowelizujące wskazały, że przychód określa się na dzień przekształcenia, a zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego jako płatnik będzie spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia.
Zapamiętaj
Od 1 stycznia 2009 r. przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową niepodzielony zysk z lat ubiegłych będzie dochodem kapitałowym wspólnika.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK