| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Opodatkowanie spółek osobowych

Opodatkowanie spółek osobowych

Spółki osobowe są coraz powszechniej stosowaną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, iż założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w tej formie jest stosunkowo nieskomplikowane pod względem prawnym (w porównaniu do spółek kapitałowych) i nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Zbycie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej

Przepisy w zakresie podatków dochodowych nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących zasad rozliczania przychodu z tytułu zbywania akcji przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Można wskazać na trzy potencjalne możliwości zakwalifikowania przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych akcji spółki komandytowo-akcyjnej, tj.:
1) jako przychodu z kapitałów pieniężnych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „a” u.d.p.o.f.),
2) jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.p.o.f.),
3) jako przychodu z praw majątkowych (zgodnie z art. 18 u.d.p.o.f.).
Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych w przypadku zbycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z osiąganiem przychodu z kapitałów pieniężnych (wariant 1 powyżej). Takie stanowisko zajął na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 października 2008 r. (sygn. IBPB2/415-1299/08/HS), stwierdzając, że: (...) przychód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b u.p.d.o.f.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „a” u.p.d.o.f. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Niewątpliwie spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Natomiast na gruncie literalnej wykładni możliwe jest potraktowanie zbycia akcji tej spółki jako „odpłatnego zbycia papierów wartościowych”. Co prawda w przepisach u.p.d.o.f. nie występuje definicja „papierów wartościowych”, ale ustawa ta (w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. „b” dotyczącym realizacji prawa z papierów wartościowych) w zakresie zdefiniowania wspomnianego pojęcia odsyła wyraźnie do definicji zawartej w art. 3 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1056). Zgodnie z definicją „papierów wartościowych” zawartą we wspomnianej ustawie, akcje spółki komandytowo-akcyjnej mieszczą się w zakresie pojęcia „papierów wartościowych”.
Zasady rozliczania dochodów z kapitałów pieniężnych reguluje art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. W myśl tego przepisu dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu według proporcjonalnej stawki wynoszącej 19%. Dochodów z kapitałów pieniężnych (w tym dochodów ze zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej) nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Dochód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej jest obliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z ich sprzedaży (tj. ceną sprzedaży akcji, o ile odzwierciedla ona ich wartość rynkową) a kosztami uzyskania przychodów, określanymi w zależności od sposobu nabycia zbywanych akcji.
Na podatniku, który dokonał sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej ciąży obowiązek wykazania tego dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-38, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy dokonać zapłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.
Zapamiętaj
Kwota otrzymana z tytułu zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Dochód z tytułu ich zbycia podlega opodatkowaniu według proporcjonalnej stawki podatku wynoszącej 19% i nie podlega łączeniu z dochodami z innych źródeł.
Jak już wcześniej zaznaczono, spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Spółka będzie zatem w zależności od okoliczności podatnikiem:
• podatku od towarów i usług,
• podatku akcyzowego,
• podatku od nieruchomości,
• podatku od środków transportowych,
• podatku od czynności cywilno-prawnych,
• podatku leśnego, rolnego,
• opłaty skarbowej.
Spółka osobowa może być również płatnikiem, w szczególności kiedy zatrudnia pracowników jako zakład pracy bądź dokonuje wypłat z tytułu umów zlecenia, o dzieło, umów autorskich itd. W tym przypadku może działać jako płatnik:
• podatku dochodowego od osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi,
• zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz nierezydentów,
• składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 17 u.p.d.o.f.
Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
1) odsetki od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, odsetki od obligacji i innych papierów wartościowych oraz dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w art. 12 ust. 3 i 3a, oraz przychody z tytułu udziału w dochodach funduszy powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, w części przekraczającej ich koszt nabycia lub wartość z dnia nabycia, jeżeli nastąpiło ono w drodze spadku lub darowizny,
2) przychody z odpłatnego przeniesienia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK