| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa (pozbawiona osobowości prawnej) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Mamy więc tu do czynienia z dwiema kategoriami wspólników i ich zróżnicowaną odpowiedzialnością za długi. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:
● firmę i siedzibę spółki,
● przedmiot działalności spółki,
● czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
● oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
● oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).
Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa zawarta bez zachowania tej formy będzie bezwzględnie nieważna. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Trzeba podkreślić, że osoby, które działały w jej imieniu po jej zawiązaniu, a przed wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna (spółka z o.o., akcyjna), firma powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Firma spółki komandytowej podlega zasadom prawa firmowego: zasadzie prawdziwości, jedności, wyłączności, ciągłości, jawności i pełności.
NASZA RADA
Odpowiedzialność komandytariusza, którego nazwisko zamieszczono w firmie spółki jest osobista, nieograniczona (jednak wyznaczona granicą zaciągniętych zobowiązań przy dokonaniu czynności prawnych), solidarna ze spółką i pozostałymi wspólnikami oraz subsydiarna. Zakaz określony w art. 104 § 4 k.s.h. ma charakter bezwzględnie wiążący. Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie będzie skutkować odmową wpisu firmy do rejestru.
 
Odpowiedzialność wspólników

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Jest on jednak wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Jego odpowiedzialność jest zatem bardzo niewielka i podlega podwójnemu ograniczeniu. W przypadku zwrotu wkładu odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu. W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki (art. 112 § 3 k.s.h.). Komandytariusz nie jest jednak obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze (wiedział o ciężkiej sytuacji spółki).
Zapamiętaj
Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru.
Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać ten status (ewentualnie osoba trzecia może przystąpić do spółki) za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników. Jak stanowi art. 116 k.s.h., w przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z osobą prowadzącą przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK