| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Spółka partnerska

Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. W sprawach nieuregulowanych w spółce partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 90 § 1 k.s.h.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.” (art. 90 § 2 k.s.h.). Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności7. Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy:
● określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
● przedmiot działalności spółki,
● nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (jeśli określeni wspólnicy zgodzą się na taką odpowiedzialność), a w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
● firmę i siedzibę spółki,
● czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
● określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
Oprócz powyższych obowiązkowych elementów umowa spółki może zawierać ustalenia dodatkowe. Najczęściej dotyczą one: zasad prowadzenia spraw spółki (w tym ewentualnego ustalenia zarządu), zasad udziału w zyskach i stratach, trybu dokonywania zmian umowy. Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej są zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Odbiegają one od klasycznych zasad obowiązujących w spółkach osobowych. Prawo stanowi bowiem, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (art. 95 § 2 k.s.h.). Wyłączenie odpowiedzialności za działania pozostałych wspólników nie dotyczy zobowiązań podatkowych. Partner odpowiada jedynie za zobowiązania:
● powstałe w związku z wykonywaniem przez niego osobiście wolnego zawodu,
● spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób podlegających jego kierownictwu,
● spółki związane z jej ogólnym funkcjonowaniem np. najmem lokalu, leasingiem samochodów, zakupem komputerów itp.; należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku spółki jawnej jest to odpowiedzialność subsydiarna wspólnika.
Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru, który ma charakter konstytutywny. Przed jego dokonaniem spółka partnerska nie może rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »