| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Zakończenie działalności spółki

Szereg obowiązków ciąży na wspólnikach, którzy zamierzają rozwiązać umowę spółki. Są one niezwykle ważne i dotyczą nie tylko likwidacji działalności, ale również jej modyfikacji i rozstania wspólników, którzy będą działać dalej w innej formie prawnej.

Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika

Rozwiązanie spółki jawnej należy odróżnić od ustania spółki. W razie nastąpienia jednego ze zdarzeń powodujących rozwiązanie spółki nie ulega ona automatycznemu, natychmiastowemu wygaśnięciu. Jej byt prawny i ekonomiczny nie zostaje jeszcze unicestwiony. Następuje bowiem końcowa faza istnienia spółki, a mianowicie jej likwidacja. Zgodnie z prawem możemy wyróżnić następujące przyczyny powodujące rozwiązanie spółki:
● przyczyny przewidziane w umowie spółki; przyczyną przewidzianą w umowie spółki może być np. zawiązanie spółki jawnej na oznaczony czas; ponadto wspólnicy mogą przewidzieć w umowie inne przyczyny powodujące rozwiązanie spółki; warto wskazać, że spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników (art. 59 k.s.h.);
● jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; uchwała taka może zostać podjęta przez wspólników w każdym momencie istnienia spółki;
● ogłoszenie upadłości6 spółki; upadłość to stan prawny przewidziany w ustawie
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1572) ogłaszany przez sąd w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny; dzieje się tak, jeśli firma nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań (zobowiązanie staje się wymagalne z chwilą nadejścia terminu świadczenia); niewypłacalnym jest także dłużnik będący osobą prawną (spółka akcyjna, z o.o.) lub jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka jawna, komandytowa) w sytuacji, gdy jego pasywa przewyższają aktywa, choćby na bieżąco wykonywał swoje zobowiązania; z dniem ogłoszenia upadłości majątek firmy staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk; jeżeli ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, zarząd mieniem wchodzącym do masy sprawuje zarządca; sąd może jednak ustanowić zarząd sprawowany przez upadłego (zarząd własny) co do całości lub części majątku, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że upadły daje rękojmię należytego jego sprawowania, a niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności; zarząd własny sprawuje się pod nadzorem nadzorcy sądowego;
● śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; śmierć wspólnika spółki jawnej powoduje rozwiązanie spółki, chyba że umowa spółki zawiera inne postanowienia; jeżeli umowa stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę;
● wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego (art. 61 § 1 k.s.h.); spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony (art. 61 § 2 k.s.h.).
● prawomocne orzeczenie sądu; każdemu wspólnikowi przysługuje uprawnienie do żądania rozwiązania spółki, z ważnych powodów, przez sąd (art. 63 § 1 k.s.h.); jeżeli jednak ważny powód, który mógłby stanowić podstawę rozwiązania spółki przez sąd, zachodzi po stronie tylko jednego ze wspólników, wówczas sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.
CO NA TO SĄD?
1. Deklaratoryjny charakter roszczenia o ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy sprzeciwia się, co do zasady, możliwości uznania go za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zawsze w usprawiedliwionym interesie powoda oraz w interesie społecznym będzie leżało definitywne usunięcie stanu niepewności co do treści łączących strony stosunków prawnych.
2. W sprawie, w której powód żąda ustalenia, że pozostaje wspólnikiem spółki jawnej, legitymację bierną mają pozostali wspólnicy tej spółki.
3. Wypowiedzenie umowy, jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawnokształtującym, nie może być złożone z zastrzeżeniem warunku w rozumieniu art. 89 k.c. Pozostawałoby to w sprzeczności z istotą tego rodzaju czynności prawnej, której celem jest definitywne uregulowanie łączącej strony stosunku prawnego. Kłóciłoby się z tym uzależnienie takiego skutku od zdarzenia przyszłego i niepewnego, na który strony nie mają wpływu.
Wyrok SA w Poznaniu z 20 maja 2008 r. sygn. akt I ACa 316/08, niepublikowany
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK