| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Kary porządkowe w praktyce

Kary porządkowe w praktyce

Pracodawca może ukarać pracownika jedną z kar porządkowych za nieprzestrzeganie m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy. Jeżeli pracownik uzna, że decyzja pracodawcy była bezzasadna albo została wydana z naruszeniem przepisów prawa pracy, wówczas w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw.

Sprzeciw wobec kary
 
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy, pracownik może w ciągu siedmiu dni
od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Sprzeciw przysługuje każdemu ukaranemu pracownikowi od każdej nałożonej kary porządkowej. W sprzeciwie pracownik może podnieść zarzut bezprawności jego ukarania (np. może twierdzić, że przekroczenie nastąpiło nie z jego winy) czy bezzasadności kary (np. pracownik może twierdzić, że nie naruszył obowiązków pracowniczych), a także że nałożona przez pracodawcę kara jest niewspółmierna do popełnionego przez niego czynu.
ZAPAMIęTAJ
Pracownik może wnieść sprzeciw do pracodawcy lub osoby albo organu zarządzającego zakładem pracy w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o jego ukaraniu. Po upływie tego terminu pracownik traci prawo do wniesienia sprzeciwu.
Pracodawca, u którego działa organizacja związkowa, powinien po otrzymaniu sprzeciwu zwrócić się do tej organizacji z pytaniem, czy pracownik, który wniósł sprzeciw, korzysta z jej ochrony. Nieudzielenie przez związek zawodowy odpowiedniej informacji w ciągu 5 dni od otrzymania pytania zwalnia pracodawcę ze współdziałania z tą organizacją. W tym przypadku pracodawca rozpatruje sprzeciw bez uprzedniego stanowiska związku zawodowego. Warto jednak podkreślić, że stanowisko związku dotyczące sprzeciwu pracownika nie jest wiążące dla pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 422/98, opubl. OSNAPiUS z 1999 r. nr 24, poz. 786) stwierdził, że gdy w zakładzie pracy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek konsultacji rozpatrzenia sprzeciwu (art. 112 § 2 k.p.) ze związkowymi organami międzyzakładowymi, jeżeli pracownik, którego sprzeciw od nałożenia kary porządkowej ma być rozpatrywany, jest zrzeszony w takiej organizacji. 
Natomiast w wyroku z dnia 19 lutego 1999 r. (sygn. akt I PKN 586/98, opubl. OSNAPiUS z 2000 r. nr 7, poz. 269) Sąd Najwyższy uznał, że z analizy całego art. 112 k.p., a zwłaszcza z porównania norm zawartych w jego pierwszych dwóch paragrafach, wynika, że odrzucenie sprzeciwu jest czynnością pracodawcy, jego decyzją, która powinna zostać uzewnętrzniona i o której powinien on zawiadomić pracownika, by mu umożliwić wytoczenie powództwa o uchylenie zastosowanej kary. O uwzględnieniu sprzeciwu pracodawca może w ogóle nie zawiadamiać pracownika, może niczego nie czynić. Sąd Najwyższy przyjął też, że pogląd, iż do odrzucenia sprzeciwu konieczne jest rozpatrzenie przez pracodawcę stanowiska organizacji związkowej, jest błędny i sprzeczny z wyraźnym brzmieniem art. 112 § 1 k.p. 
PRZYKŁAD
Pracownik wyszedł z pracy na dwie godziny, nie powiadamiając o tym swojego przełożonego. W tej sytuacji pracodawca postanowił ukarać pracownika karą pieniężną i wręczył mu decyzję o ukaraniu. Pracownik wniósł sprzeciw od decyzji pracodawcy po upływie 14 dni. W tym przypadku sprzeciw nie zostanie uwzględniony przez pracodawcę, ponieważ termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i nie podlega przywróceniu (nawet w sytuacji gdy pracownik nie mógł go wnieść z powodu choroby).
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. W tej sytuacji kara porządkowa zostaje anulowana, a pracodawca ma obowiązek usunąć postanowienie o ukaraniu z akt osobowych pracownika. Pracodawca może również uwzględnić sprzeciw cześciowo i np. zastosować łagodniejszą karę, a także odrzucić sprzeciw pracownika w całości.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić z pozwem do sądu o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Warto podkreślić, że zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej nie musi zawierać pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie wystąpienia do sądu o uchylenie zastosowanej kary porządkowej. Ponadto wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r. sygn. akt I PKN 644/98, opubl. LexPolonica nr 344969). Termin wystąpienia z roszczeniem do sądu jest terminem zawitym, który nie ulega przywróceniu.
W razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę lub uchylenia kary przez sąd, uważa się ją za niebyłą. Natomiast w sytuacji gdy pracodawca nałożył na pracownika karę pieniężną, wówczas jest on obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. Ponadto w razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
ZAPAMIęTAJ
Sąd może uchylić karę nałożoną przez pracodawcę, nie jest jednak uprawniony do jej zmiany.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK