| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dlaczego warto posiadać podpis elektroniczny

Dlaczego warto posiadać podpis elektroniczny

Wiele firm posiada już elektroniczny uniwersalny podpis kwalifikowany. Wykorzystywany jest on najczęściej do składania deklaracji elektronicznych i wystawiania elektronicznych faktur, ale nie tylko. Posiadanie podpisu elektronicznego jest wymagane również w elektronicznych kontaktach z ZUS (e-ZUS), Krajowym Rejestrem Sądowym (e-KRS), z urzędem statystycznym prowadzącym rejestr podmiotów gospodarczych (e-REGON).

4. Elektroniczny krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej „e-REGON”
 

4.1. Jaki podmiot jest uprawniony do składania dokumentów do REGON drogą elektroniczną


Podmiotami uprawnionymi do składania dokumentów drogą elektroniczną do REGON są:
● osoby prawne,
● jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
● osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
● jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów
- zobowiązane do składania dokumentów dotyczących wpisu, zmiany cech objętych wpisem lub skreślenia podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.
 

4.2. Jakie warunki należy spełniać, aby drogą elektroniczną przesyłać dokumenty do REGON


Aby składać dokumenty drogą elektroniczną do REGON, należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Wpis lub wykreślenie z rejestru podmiotów jednostki lokalnej następuje na podstawie wniosku w formie elektronicznej złożonego na formularzu RG-1 lub RG-2, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

4.3. Jak zarejestrować się w systemie e-REGON, aby móc składać dokumenty drogą elektroniczną


Aby się zarejestrować w e-REGON jako użytkownik, trzeba wejść na stronę https://esp.stat.gov.pl/. Następnie przejść do zakładki Logowanie do systemu. Elementem rejestracji jest weryfikacja. Użytkownik otrzymuje plik XML z danymi dotyczącymi rejestracji do pobrania, który ma podpisać elektronicznie, używając swojego certyfikatu (bezpiecznego podpisu elektronicznego) i załączyć na formularzu Pola i dokumenty:
Plik - podpisany elektronicznie plik XML wniosku rejestracji,
Wyślij wniosek - przycisk wysyłający plik XML z wnioskiem do serwera.
 

4.4. Które z dokumentów można w chwili obecnej przesyłać drogą elektroniczną do REGON


Główny Urząd Statystyczny umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny składanie przez Internet elektronicznych wniosków RG-1 (wniosek o wpis do rejestru REGON) i RG-2 (wniosek o skreślenie z rejestru REGON) o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.
 

4.5. Jak przesłać dokumenty drogą elektroniczną do właściwego REGON

 
I etap. Wnioski należy składać za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych na stronie http://esp.stat.gov.pl. W celu złożenia wniosku RG-1 lub RG-2 należy na stronie startowej systemu e-REGON wybrać opcję Wypełnij formularz. Pojawi się ekran wyboru rodzaju składanego wniosku - z tego menu rozwijalnego należy wybrać odpowiedni rodzaj składanego wniosku, podać adres e-mail, na który ma zostać przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru, oraz zaznaczyć, w jakiej formie ma zostać wydane zaświadczenie. W przypadku zaznaczenia opcji elektronicznie zaświadczenie zostanie wystawione do odbioru z systemu e-REGON, natomiast w przypadku wyboru opcji papierowe zaświadczenie zostanie doręczone na adres podany we wniosku.
II etap. W kolejnym kroku należy kliknąć na link Wypełnij. Następnie otworzy się wybrany rodzaj formularza gotowy do wypełniania. Wówczas należy wypełnić formularz zgodnie z jego opisem. Ostatnia sekcja formularza zawiera tabelkę, umożliwiającą dodanie dokumentów do wniosku, przed którą wyświetlona jest informacja o wymaganych załącznikach do wniosku. W tej sytuacji należy załączyć wymagane dokumenty w plikach spełniających następujące formaty: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .odf, .jpg, .gif, .tif, .png, .svg, .zip, .tar, .rar.
III etap. Po wypełnieniu wniosku i załączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć widoczny na górnej lub dolnej belce przycisk Podpisz i wyślij. Jeżeli na formularzu występują jakieś błędy, system nie zezwoli na podpisanie i przesłanie formularza. Zostanie wyświetlony komunikat, że formularz zawiera błędy i trzeba je poprawić.
Natomiast jeżeli weryfikacja formularza będzie poprawna, uruchomiony zostanie aplet służący do składania bezpiecznego podpisu. Na pierwszym ekranie tego apletu prezentowane są dane z formularza w formacie XML, które będą podpisywane.
IV etap. Po kliknięciu przycisku Zakończ i zakończeniu procedury podpisywania wniosek jest przesyłany do systemu e-REGON, gdzie po ponownym sprawdzeniu ważności certyfikatu użytego do podpisu generowane jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które następnie jest wysyłane w wiadomości e-mail na adres wskazany podczas wypełniania wniosku, a sam wniosek trafia do wskazanego przez klienta urzędu statystycznego.
 

4.6. Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych REGON


Dodatkową usługą elektroniczną udostępnioną przez Główny Urząd Statystyczny jest wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej po numerze REGON. Dzięki temu na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/ po wpisaniu numeru REGON za pomocą wyszukiwarki można znaleźć dowolną firmę oraz instytucję znajdującą się w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. W wyszukiwarce REGON uzyskamy następujące informacje:
● nazwę podmiotu,
● imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
● adres siedziby,
● numer nadany przez organ ewidencyjny/rejestrowy,
● kod i nazwę podstawowej formy prawnej,
● kod i nazwę szczególnej formy prawnej,
● kod i nazwę formy własności,
● kod i nazwę przeważającego rodzaju działalności PKD 2007,
● kod i nazwę przeważającego rodzaju działalności PKD 2004,
● datę powstania podmiotu,
● datę rozpoczęcia działalności,
● organ rejestrowy/ewidencyjny,
● nazwę rejestru/ewidencji.
● rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej - Dz.U. Nr 69, poz. 763; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 168, poz. 1041
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »