| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o układach zbiorowych

Wszystko o układach zbiorowych

Kryzys na rynkach finansowych, który zatacza coraz szersze kręgi, skłania pracodawców do reakcji i cięcia kosztów zatrudnienia. W tym „Poradniku” opisujemy możliwości zgodnych z prawem oszczędności na gruncie zbiorowego prawa pracy. Układy zbiorowe pracy zawierają przepisy zakładowego prawa pracy. Pracodawca, który wydał taki akt, nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy czy wynagradzania, pod warunkiem że ich konieczna treść znajduje się w układzie.

Zawarcie układu ponadzakładowego

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawierają:
- ze strony pracowników - właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej,
- ze strony pracodawców - właściwy statutowo organ organizacji pracodawców - w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców (art. 24114 k.p.).
Do 31 grudnia 2003 r. ponadzakładowy układ zbiorowy pracy ze strony pracodawców zawierał: właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej - w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców, w imieniu zaś pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej niezrzeszonych w organizacji pracodawców - odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku międzygminnego lub powiatowego. Na mocy ustawy z dnia 28 marca 2008 r.* dopuszczalność zawierania układów zbiorowych pracy na takich zasadach przedłużono do czasu powstania w sferach budżetowych państwowej i samorządowej reprezentujących pracodawców organizacji, a więc w zasadzie bezterminowo. Do tego czasu mogą też obowiązywać już zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej układy zbiorowe.
Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje:
- organizacji pracodawców uprawnionej do zawarcia układu ze strony pracodawców,
- każdej (a nie tylko reprezentatywnej) ponadzakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracowników, dla których ma być zawarty układ (art. 24115 k.p.).
Następnie podmiot, który wystąpił z inicjatywą, zawiadamia o tym każdą organizację
związkową w celu prowadzenia rokowań. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do ich prowadzenia są uprawnione organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań, jednakże pod warunkiem, że wśród nich jest co najmniej jedna reprezentatywna ponadzakładowa organizacja związkowa w rozumieniu art. 24117 k.p. (art. 24116 § 2 i 3 k.p.). Jeżeli podczas rokowań, przed zawarciem układu, zostanie utworzona ponadzakładowa organizacja związkowa, ma ona prawo przystąpić do rokowań. Układ ponadzakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe uczestniczące w rokowaniach. Reprezentatywną organizacją związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa:
1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego lub
2) zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż dziesięć tysięcy pracowników, lub
3) zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony układ ponadzakładowy.
We wszystkich trzech przypadkach przy ustalaniu reprezentatywności należy brać pod uwagę wyłącznie pracowników, z wyłączeniem byłych pracowników (emerytów czy rencistów) czy osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Reprezentatywność organizacji, o której mowa w pkt 2 i 3 stwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek tej organizacji. Sąd wydaje orzeczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym (art. 24117 § 2 k.p.). W przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) z mocy prawa stają się reprezentatywne wchodzące w jej skład ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia (federacje) związków zawodowych (art. 24117 § 3 k.p.). Jeżeli liczba członków organizacji spadnie poniżej ustalonych norm, wówczas podmiot, który ma w tym interes prawny, np. inna organizacja związkowa, może wystąpić do sądu o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu reprezentatywności.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »