| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

Rozliczenie roczne podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

31 marca 2009 r. będzie dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych (tj. dla podatników, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) okresem sporządzania zeznania rocznego CIT-8 za 2008 r. Przypominamy zasady obowiązujące przy rozliczeniach rocznych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Inne dokumenty składane po zakończeniu roku podatkowego
 
Oprócz obowiązku złożenia zeznania rocznego (oraz załączników do tego zeznania) niektórzy podatnicy obowiązani są złożyć w urzędach skarbowych również inne dokumenty. Dokumenty te wymienia art. 27 ust. 2 updop. Są to:
- zatwierdzone sprawozdanie finansowe (jeżeli podatnik jest obowiązany do jego sporządzenia),
- opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (obowiązek ten nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są na podstawie odrębnych przepisów zwolnione z obowiązku badania),
- raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jak wyżej, obowiązek ten nie dotyczy podatników, których sprawozdania zwolnione są z obowiązku badania),
- w przypadku spółek - odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Powyższe dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 updop). Spółki kapitałowe powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231 oraz 395 k.s.h.). Podobny termin określają przepisy o rachunkowości (art. 53 uor).
Podatnicy, którzy uzyskali decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania CIT-8 także sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (art. 27 ust. 3 updop). Załączając to zeznanie, należy wpisać w poz. 26 zeznania CIT-8 cyfrę 1.
 
Wpłata podatku wynikającego z zeznania rocznego
 
Oprócz sporządzenia i złożenia zeznania rocznego obowiązkiem podatnika jest wpłata podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Termin dokonania wpłaty upływa z końcem trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnicy, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, wpłaty za 2008 r. dokonują do 31 marca 2009 r.
Termin wpłaty podatku jest decydujący z punktu widzenia rozpoczęcia pięcioletniego biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy 2008 (w przypadku podatników, których rok podatkowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym) przedawni się 1 stycznia 2015 r. (z upływem pięciu lat od końca 2009 r.).
Po zakończeniu roku wpłacany jest albo podatek należny, albo różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Podatkiem należnym za rok podatkowy jest suma podatku obliczonego według stawki 19% od podstawy opodatkowania, określonej zgodnie z art. 18 updop, pomniejszonego o dopuszczalne odliczenia. W praktyce zdecydowana większość podatników wpłaca w ciągu roku zaliczki na podatek. W konsekwencji wpłacana jest z reguły różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Podatek należny w pełnej wysokości wpłacany jest wyłącznie w sytuacjach, gdy w ciągu roku podatkowego podatnik nie dokonywał wpłaty zaliczek. Spowodowane to może być brakiem zaistnienia takiego obowiązku (np. jeśli w pierwszym miesiącu roku podatkowego powstanie obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, a więc zakończy się rok podatkowy) lub naruszaniem takiego obowiązku przez podatnika. W tym drugim przypadku podatnik znajduje się w stanie zaległości podatkowej w zakresie zaliczek. Podstawą do określenia wysokości odsetek za zwłokę z tytułu niewpłaconych zaliczek jest w tej sytuacji art. 53a Ordynacji podatkowej.
Nie jest konieczne, aby wpłata dokonana została w dniu złożenia zeznania. Terminy złożenia zeznania i termin dokonania wpłaty, o której mowa, biegną niezależnie od siebie. W konsekwencji wpłata ta może zostać dokonana zarówno przed dniem złożenia zeznania rocznego, w dniu złożenia tego zeznania, jak i po dniu złożenia zeznania rocznego (nawet w ostatnim dniu terminu płatności). Ważne jest tylko to, aby dochowany został trzymiesięczny termin tej wpłaty (liczony od początku roku następującego po danym roku podatkowym).
Jeżeli suma zaliczek wpłaconych w ciągu roku podatkowego jest wyższa od kwoty należnego podatku za ten rok - w momencie złożenia zeznania rocznego powstaje nadpłata (art. 73 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Ewentualne odsetki od nadpłaty będą naliczane, jeżeli nie zostanie ona zwrócona w ciągu 3 miesięcy od dnia powstania nadpłaty (art. 78 § 3 pkt 4 w zw. z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej), a więc od dnia złożenia zeznania. Nadpłaty z urzędu podlegają zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W przypadku braku takich zobowiązań - nadpłaty są zwracane z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej).
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK