| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

W czasach kryzysu sprawą newralgiczną dla wielu firm staje się skuteczne i tanie przeprowadzenie zwolnień. Sprawna restrukturyzacja zatrudnienia pozwala bowiem na znaczne oszczędności nie tylko w wymiarze finansowym, ale również czasowym i organizacyjnym. Pracownik zwolniony zgodnie z prawem jest przecież mniej skory do odwoływania się do sądu i oszczędza tym samym pracodawcy licznych kłopotów.

WYPOWIEDZENIE UMOWY W PRAKTYCE

Prawo przewiduje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy, z których najpopularniejszym jest oczywiście wypowiedzenie. W praktyce mamy często do czynienia też ze zwolnieniami bez wypowiedzenia - z winy pracownika lub też bez niej albo też z winy pracodawcy.

Sposób rozwiązania umowy
 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654) określa sposoby rozwiązania stosunku pracy. Każdą z umów o pracę można rozwiązać w drodze porozumienia stron oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem może zostać rozwiązana umowa na czas nieokreślony, okres próbny oraz wyjątkowo, po spełnieniu warunków zawartych w art. 33 k.p. - na czas określony. Po prostu warunkiem wypowiedzenia umowy na czas określony jest istnienie stosownej klauzuli w kontrakcie. Bez niej pracownik i pracodawca mają związane ręce. Z kolei umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy może być wypowiedziana tylko w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Sąd nie może zmienić sposobu rozwiązania umowy, gdyż prawo pracy nie przewiduje możliwości sądowego przekształcenia jednego ze sposobów rozwiązania umowy w inny. Mogą to jedynie uczynić strony w drodze ugody. Oświadczenia stron w tym zakresie winny być złożone jednoznacznie i nie mogą budzić wątpliwości, co do zamiaru osiągnięcia celu (wyrok SN z 9 lutego 1999 r., sygn. akt I PKN 563/98, OSNAPiUS z 2000 r. nr 5, poz. 224). Sąd zatem ma prawo i obowiązek rozpoznać tylko żądania stron i jest związany kodeksowymi przesłankami. Warto o tym pamiętać, gdy zostaniemy pozwani przez usuniętego z pracy podwładnego.

Tabela 1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
 
Istota wypowiedzenia i jej praktyczne konsekwencje
 
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Również w ten sposób każda ze stron może dokonać wypowiedzenia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić na piśmie. W przypadku niezachowania formy pisemnej przez pracodawcę pracownikowi służy odwołanie do sądu i dochodzenie stosownych roszczeń związanych z naruszeniem przepisów. Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy przekazane przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne, choć prawnie wadliwe. Samo wydanie świadectwa pracy, odsunięcie od pracy (niedopuszczenie pracownika do pracy) albo inne akty podobnego rodzaju - przygotowujące lub realizujące ustanie stosunku pracy, których prawna skuteczność uwarunkowana jest wcześniejszym złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy, nie oznacza, że pracodawca złożył stosowne oświadczenie.
Istnieje możliwość przefaksowania wypowiedzenia, ale z racji braku podpisu będzie ono dotknięte wadą. Pomimo wadliwości będzie jednak skuteczne w tym sensie, że pracownik straci pracę i dopiero ingerencja sądu może przywrócić stan zgodny z prawem. W uchwale SN z 2 października 2001 r. (sygn. akt I PZP 17/02, Biuletyn SN z 2002 r. nr 10, poz. 34) czytamy: doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 k.p., to stanowi naruszenie art. 30 § 3 k.p., zgodnie z którym oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK