| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

Wszystko o wypowiadaniu umów o pracę

W czasach kryzysu sprawą newralgiczną dla wielu firm staje się skuteczne i tanie przeprowadzenie zwolnień. Sprawna restrukturyzacja zatrudnienia pozwala bowiem na znaczne oszczędności nie tylko w wymiarze finansowym, ale również czasowym i organizacyjnym. Pracownik zwolniony zgodnie z prawem jest przecież mniej skory do odwoływania się do sądu i oszczędza tym samym pracodawcy licznych kłopotów.

Wypowiedzenie zmieniające przy zwolnieniach grupowych
 
W polskim prawie stosunek pracy podlega ścisłej prawnej ochronie jako związek dwóch podmiotów o nierównej pozycji ekonomicznej i organizacyjnej. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się w zasadzie regulacji z art. 38 (obowiązek „indywidualnej konsultacji”) i 41 k.p. (ochrona pracy w czasie urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności), a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Z kolei w razie niezawarcia porozumienia przy wypowiadaniu stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 k.p. W takim wypadku firma musi więc indywidualnie skonsultować ze związkami zamiar wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, a związek może w ciągu 5 dni zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia.
Kolejną ważną zasadą, jest ta, że jeżeli wypowiedzenie zmieniające powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem dodatek wyrównawczy. W razie wypowiadania stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem, choćby nawet w kontrakcie nie przewidziano takiej możliwości. Jest to bardzo istotne, jako że wypowiedzenie umowy terminowej, w której nie znalazła się klauzula statuująca taką możliwość, jest przez część doktryny uznawane za nieważne z mocy prawa. Jest to istotne odstępstwo od zasady, że sprzeczne z prawem oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy są skuteczne dopóki nie zostaną podważone przez sąd. Ponadto prawo poważnie ogranicza możliwość złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w ramach grupowego zwolnienia. Jest to możliwe dopiero po zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących redukcji załogi oraz o przeprowadzonej konsultacji (ze związkami lub przedstawicielami pracowników), bądź też - gdy obowiązek taki pracodawcy nie dotyczy - po zawarciu porozumienia lub ustaleniu regulaminu zwolnień. Dopiero wtedy dopuszczalne jest złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy to samo zdarzenie (zawiadomienie, zawarcie porozumienia lub ustalenie regulaminu) wyznacza początek 30-dniowego terminu, po upływie którego może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy. Uchybienie terminom naraża pracodawcę na przegraną przed sądem z powodu redukowania zatrudnienia niezgodnie z ustawą, pracownikowi zaś daje możliwość żądania uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania.
Tabela 3. Dopuszczalność wypowiedzenia zmieniającego w ustawie o zwolnieniach grupowych
 
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 42 k.p. 
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
POROZUMIENIE STRON
 
Porozumienie polega na zgodnym oświadczeniu woli stron o rozwiązaniu istniejącego stosunku pracy. Przyjmuje się, że ten tryb może dotyczyć każdej umowy. Wola stron może być dowolna, byleby żadna z nich nie była dyscyplinowana.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK