| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak można rozstrzygać spory z kontrahentem zagranicznym

Jak można rozstrzygać spory z kontrahentem zagranicznym

Do prawidłowego rozstrzygania sporów w handlu zagranicznym konieczna jest znajomość przepisów obowiązujących w obrocie międzynarodowym, a także zwyczajów i języków obcych. Dlatego rozsądne wydaje się powierzanie przez przedsiębiorców orzekania w ich sprawach sądom arbitrażowym, czyli instytucjom prywatnym, wybranym przez nich samych, a nie sądom państwowym którejkolwiek ze stron kontraktu.

Tok działań
 
Zazwyczaj po powstaniu między przedsiębiorcami sporu, którego nie potrafią zażegnać ugodowo i kiedy łączy ich zapis na sąd polubowny, są oni zmuszeni poddać się arbitrażowi. Jeżeli wybrali sąd stały, muszą przestrzegać jego regulaminu. Gdy zdecydowali się na arbitraż ad hoc, są w trudniejszej sytuacji. Muszą bowiem podjąć wysiłek organizacyjny związany m.in. z ustaleniem procedury.
W większości sądów polubownych postępowanie wszczyna wniosek (jak np. w wypadku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu) lub pozew (jak w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan). Takie pismo musi być przekazane w liczbie kopii, które trafią do wszystkich pozwanych, arbitrów i sekretariatu. Powód musi też wnieść opłaty określone w regulaminie (co najmniej zaliczki na poczet postępowania plus inne opłaty arbitrażowe). Potem sekretarze generalni sądu po przejrzeniu dokumentów, z których musi wynikać istnienie zapisu na sąd polubowny, opis sprawy i wybór arbitrów czy arbitra, przekazują kopie pozwanym. Odpowiedzi na pozew lub pozew wzajemny mogą być obowiązkowe, ale ich brak nie musi wstrzymywać postępowania (jak w wypadku sądu Lewiatana). Jeśli nie ma zgody co do kandydatur arbitrów i superarbitra (przewodniczącego składu), może ich wyznaczyć sąd. Gdy jedna ze stron zgłasza zastrzeżenia co do arbitrów, np. ze względu na domniemany brak ich niezależności, o słuszności takiego argumentu decyduje sąd. Strony mogą uzgodnić język postępowania. W razie braku zgody na ogół obowiązuje język kontraktu. Przed ICC wybiera się też prawo postępowania. Na tym etapie, bez względu na nazwę sądu i dokumentów, powstaje wstępny harmonogram postępowania i określenie reguł wymaganych dla zapewnienia egzekucji przyszłego orzeczenia. I jeśli np. wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia albo sytuację prawną między jedną ze stron a osobą trzecią, strona przeważnie zgłasza wniosek o zawiadomienie tej osoby o toczącym się postępowaniu i o wezwanie jej do udziału w procedurze, powiedzmy, w charakterze interwenienta ubocznego. Strony czasem do zamknięcia rozprawy mogą przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub mające odeprzeć twierdzenia strony przeciwnej. Czasem, jak w wypadku Trybunału ICC nie mogą wnosić roszczeń wykraczających poza Terms of Reference (czyli, najkrócej mówiąc, z ustalonego na wstępie zakresu kompetencji sądu).
Zespoły orzekające w toku postępowania nakłaniają strony do zawarcia ugody. I kiedy sędziowie uważają sprawę za wyjaśnioną, arbiter przewodniczący zamyka rozprawę. Jeśli jednak istotne okoliczności ujawnią się po jej zamknięciu, co do zasady sąd może ją znów otworzyć. Po zakończeniu rozprawy sądy wydają wyrok. Jednak Trybunał Arbitrażowy ICC przygotowuje projekt orzeczenia, który jest przedkładany do oceny sądu, który bierze pod uwagę wymagania prawa obowiązującego w miejscu arbitrażu. Po zaaprobowaniu orzeczenie jest podpisywane przez arbitrów. Uważa się je za wydane w miejscu arbitrażu i w dacie na nim wskazanej. Następnie orzeczenie przesyłane jest stronom. Wyroki sądów arbitrażowych są ostateczne i wiążące dla stron.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »