| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Zamawiający ma prawo domagać się od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednak weryfikując zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może on przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę.

Oczekiwanie na dokumenty
 
Jak należy natomiast traktować sytuację, gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co prawda wydaje się żądane przez zamawiającego dokumenty, ale są one wystawiane w terminach niepokrywających się z terminami wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert?
Jedną z możliwości pozostawionych zagranicznym podmiotom przez polskiego ustawodawcę jest instytucja wezwania wykonawcy, który w określonym terminie nie złożył wyżej opisanych oświadczeń lub dokumentów, lub złożył dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 p.z.p.). Należy przyjąć, że dotyczy to zarówno dokumentów urzędowych (wystawionych przez odpowiednie organy), jak i dokumentów sporządzanych samodzielnie przez wykonawcę - oświadczeń, wykazów oraz informacji.
Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących składanych przez wykonawców dokumentów (art. 26 ust. 4 p.z.p.). Prawa do uzyskania wyjaśnień nie należy jednak utożsamiać z uprawnieniem do domagania się jakichkolwiek dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku lub prawdziwość oświadczenia. Rozważając kwestię uzyskiwania wyjaśnień, należy się zastanowić, w którym momencie postępowania zamawiający powinien wystąpić o uzupełnienie dokumentów. W przypadku sprawdzania uprawnień wykonawcy do wykonywania określonej działalności lub czynności sytuacja jest oczywista, gdyż zamawiający występuje o uzupełnienie dokumentów po złożeniu ofert (w postępowaniach jednoetapowych) lub po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny).
Natomiast w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi, dostawy i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego sprawa nie jest już taka oczywista, gdyż w trybach wymagających złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu żądanie przedłożenia zaświadczeń dotyczących konkretnych produktów jest możliwe na etapie zaproszenia do składania oferty. Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie również wymagania dotyczące zgodności przedmiotu zamówienia z odpowiednimi normami. Uzupełnienie takich dokumentów będzie więc możliwe dopiero po złożeniu ofert.
W przypadku wymogów przedłożenia certyfikatów poświadczających zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi lub europejskimi normami zarządzania środowiskiem komentatorzy wskazują, że, mimo że dokumenty takie odnoszą się do działań wykonawcy (w tym działań przyszłych związanych z realizacją zamówienia), zamawiający zazwyczaj żąda ich przedłożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w tej sytuacji ewentualne wystąpienie o uzupełnienie następować będzie po złożeniu wniosków i stwierdzeniu przez zamawiającego braków (Małgorzata Stachowiak [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.).
Wskazany powyżej mechanizm ma na celu zapobieganie unieważnianiu postępowań oraz eliminowaniu korzystnych ofert zawierających pewne braki lub błędy. Należy się jednak zastanowić, czy zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń zawierających błędy - ustawa wspomina bowiem jedynie o dokumentach zawierających błędy (art. 26 ust. 3 p.z.p.).
Zdaniem doktryny, do którego należałoby się przychylić, odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. „Intencją ustawodawcy było, aby zamawiający mógł wybrać ofertę najlepszą pod względem merytorycznym i aby ograniczone były przypadki wykluczenia wykonawców, którzy złożyli dobre oferty, a także odrzucenia dobrych ofert ze względów formalnych” (Tomasz Kwieciński [w:] J. Baehr, T. Czajkowski, W. Dzierżanowski, T. Kwiatkowski, W. Łysakowski Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz, Urząd Zamówień Publicznych, 2007 r., Wydanie III, s. 142).
WIELKA BRYTANIA WYMAGANE DOKUMENTY
W Wielkiej Brytanii zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w The Criminal Records Bureau, Criminal Records Bureau for Irish Republic lub Scottish Disclosure Service. We Francji informacje takie można uzyskać w Le Casier Judiciaire National, natomiast w Hiszpanii w El Registro Central de Penados y Rebeldes.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK