| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Jakie dokumenty musi przygotować wykonawca do przetargu publicznego

Zamawiający ma prawo domagać się od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jednak weryfikując zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz zgodność oferowanych przez niego usług, dostaw czy robót budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może on przekraczać granic wyznaczonych przez ustawodawcę.

Postępowanie w języku polskim
 
Co do zasady zamawiający ma obowiązek sporządzenia w języku polskim niezbędnej dokumentacji postępowania, niemniej możliwe jest posiłkowanie się, ze względu na specyfikę danego postępowania, opisami przedmiotu zamówienia także w innych wersjach językowych. W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych pamiętać należy o ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim. W myśl art. 4 tej ustawy język polski jest językiem urzędowym: 1) konstytucyjnych organów państwa, 2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, 3) terenowych organów administracji publicznej, 4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych, 5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, 6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Pamiętać także należy, że rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazuje, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę, a więc w formie mniej rygorystycznej niż tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. W odniesieniu do innych dokumentów, a także informacji i zawiadomień żaden przepis ustawy i aktów wykonawczych nie narzuca jakiegokolwiek sposobu poświadczania tłumaczenia.
Wyjątkiem od zasady prowadzenia postępowania w języku polskim jest dopuszczenie przez zamawiającego możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Zamawiający dopuszcza język inny niż język polski w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a więc takich, w których spodziewa się, że ze względu na charakter przedmiotu zamówienia celowe jest ułatwieniem wykonawcom złożenia odpowiednich dokumentów (np. wyniki testów prób przeprowadzanych przez laboratoria dla specjalistycznych dostaw sprzętu wykonywane są jedynie w języku angielskim), lub w sytuacji, gdy zamówienie udzielane jest na terenie innego kraju i można założyć, że wielu zainteresowanych wykonawców będzie pochodziło z tego kraju. Zamawiający powinien przewidzieć możliwość złożenia wniosków lub ofert w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku dopuszczenia innego języka należy uznać, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferta mogą zawierać dokumenty i informacje złożone w języku polskim i dopuszczonym przez zamawiającego języku (zgodnie z zasadą a maiori ad minus).
W polskim systemie prawnym nie zostały określone języki, które należy uznać za powszechnie używane w handlu międzynarodowym, brakuje również jednoznacznych kryteriów ich wyróżnienia. Wskazówką mogą być dokumenty Światowej Organizacji Handlu, która za swoje oficjalne języki uznaje angielski, francuski i hiszpański. Wydaje się jednak, że wyliczenie takie w odniesieniu do zamówień publicznych nie jest wyczerpujące, a przy rozpatrywaniu włączenia innego języka (co w praktyce jest rzadkie) należy wziąć pod uwagę praktykę międzynarodowego handlu w zakresie danego przedmiotu zamówienia.
 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Saveinvest Sp. z o.o.

http://www.grunttozysk.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK