| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenia VAT przy zakupie środków trwałych

Rozliczenia VAT przy zakupie środków trwałych

Na podmiotach będących podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją przepisów ustawy ciąży wiele obowiązków. Duża ich część dotyczy rozliczeń podatkowych przy zakupie środków trwałych. Nie w każdym bowiem przypadku będzie istniała możliwość pełnego odliczenia VAT. W niektórych sytuacjach, aby skorzystać z prawa pełnego odliczenia, konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków. W dzisiejszym Przewodniku wyjaśniamy, jak poprawnie rozliczać VAT przy zakupie środków trwałych. Sygnalizujemy w nim, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Konieczna korekta

Dodatkowo konieczne jest zaznaczenie, że według rozwiązania wprowadzonego w art. 91 ust. 2, zasady określonej w ust. 1 art. 91 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do nabywanych przez podatnika towarów i usług zaliczanych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej, jak również w stosunku do gruntów oraz praw użytkowania wieczystego gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych. Wyrażona w art. 91 ust. 1 ustawy zasada ma jednak zastosowanie w przypadku towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 15 tys. złotych.

Artykuł 91 ust. 2 ustawy formułuje ponadto zasadę, zgodnie z którą w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. złotych, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu pięciu kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu dziesięciu lat, począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku pierwszym dotyczy 1/5, a w przypadku drugim, czyli nieruchomości - 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Sposób dokonania korekty podatku naliczonego z art. 91 ust. 1 ustawy opiera się na bazie rocznej. W stosunku bowiem do towarów i usług niezaliczanych do środków, w odniesieniu do których wydatki na ich nabycie mogły być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przewidziano roczny okres korekty. W przypadku natomiast korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług zaliczanych do środków trwałych ustawodawca przewidział odpowiednio pięcio- bądź dziesięcioletni okres dokonania korekty podatku naliczonego.

Odnosząc się do zasady wyrażonej w art. 91 ust. 7 ustawy, odnośnie do odpowiedniego zastosowania norm z ust 1-5 art. 91 należy wskazać, iż w istocie przepis ten nakazuje odpowiednie stosowanie norm ust. 1-5, ale z uwzględnieniem różnic, które wynikają z zakwalifikowania towarów bądź usług do środków trwałych bądź pozbawienia ich tego przymiotu.

Odpowiednie zastosowanie art. 91 ust. 1 ustawy w odniesieniu do sytuacji przewidzianej w art. 91 ust. 7 powoduje, że w przypadku, gdy zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług skutkująca wykorzystaniem tych towarów i usług do czynności opodatkowanych bądź - przeciwnie - czynności zwolnionych, następuje nie w ciągu roku, w którym zostały one nabyte, ale w latach następnych, nie ma to wpływu na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tychże towarów i usług.

Stosowne w tym miejscu wydaje się przypomnieć, że korekta podatku naliczonego w sposób przewidziany w art. 91 ust. 1 ustawy jest korektą dokonywaną po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało i stosownie do reguły wyrażonej w art. 91 ust. 7 - nie przysługiwało - prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. W praktyce rok, o którym mowa w art. 91 ust. 1, będzie rokiem nabycia określonych dóbr i usług i tylko w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku dokonać można korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.

Rocznej korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »