| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Rozliczenia VAT przy zakupie środków trwałych

Rozliczenia VAT przy zakupie środków trwałych

Na podmiotach będących podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją przepisów ustawy ciąży wiele obowiązków. Duża ich część dotyczy rozliczeń podatkowych przy zakupie środków trwałych. Nie w każdym bowiem przypadku będzie istniała możliwość pełnego odliczenia VAT. W niektórych sytuacjach, aby skorzystać z prawa pełnego odliczenia, konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków. W dzisiejszym Przewodniku wyjaśniamy, jak poprawnie rozliczać VAT przy zakupie środków trwałych. Sygnalizujemy w nim, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Przyszłe inwestycje

Jak zostało to wskazane wyżej, stosownie do art. 86 ust. 1 omawianej ustawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Trzeba jednak zaznaczyć, że z kolei przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT). Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy o VAT), i określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej. Dodatkowo trzeba pamiętać o uwzględnieniu zasad określonych w art. 90 ust. 5-6, ust. 8-9 (art. 90 ust. 4 ustawy o VAT). W przypadku gdy proporcja przekroczyła 98 proc., podatnik ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego (art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy). Z kolei w art. 91 ustawy o VAT określono zasady dokonywania korekty podatku naliczonego, wyznaczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9 ustawy o VAT po zakończeniu roku.

Analizując na podstawie powyższych przepisów kwestię prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na przykład w fakturach związanych z określonymi przyszłymi wydatkami inwestycyjnymi, należy zauważyć, że zdarza się, że nie można wykluczyć związku planowanych wydatków inwestycyjnych z wykonanymi czynnościami odpłatnymi. Zatem podatnik dla wyznaczenia wartości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego powinien stosować zasady określone w art. 90 ustawy o VAT. W przypadku gdy proporcja wyliczona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT przekroczy 98 proc., podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne.

Zmiana przeznaczenia towarów

Rozważając kwestię VAT przy zakupie środków trwałych, warto przeanalizować przypadek, jeśli po pewnym okresie towary, które zostały zakupione w związku z działalnością opodatkowaną, zmieniły swoje przeznaczenie i wykorzystywane są wyłącznie w związku z czynnościami niepodlegającymi podatkowi od towarów i usług. Wypadałoby w tym miejscu przypomnieć, że odliczenie VAT przysługuje jedynie w przypadku towarów i usług nabywanych w związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Sprawa komplikuje się jednak przy zmianie przeznaczenia wykorzystywania nabytych towarów.

WAŻNE

W przypadku gdy proporcja wyliczona zgodnie z art. 90 ustawy o VAT przekroczy 98 proc., podatnik będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne

Trzeba zaznaczyć, że stosownie do brzmienia art. 91 ust. 1 ustawy po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Zgodnie zaś z art. 91 ust. 7 ustawy przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Wykładnia przepisu art. 91 ust. 1 ustawy kreuje zatem po stronie podatnika obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9 ustawy, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 ustawy dla zakończonego roku podatkowego. Jak wynika z powyższego, regulacja ta wprowadza zatem zasadę ostatecznego rozliczenia podatku naliczonego za dany rok. Korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, dokonuje się - stosownie do art. 91 ust 3 ustawy - w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »