| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Zatrudniając obcokrajowca w Polsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę, jakiego kraju jest on obywatelem. W zakresie możliwości podejmowania pracy w Polsce uprzywilejowani są obywatele Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodnym przepływie osób, którzy w większości przypadków mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.

(?) Chciałbym zatrudnić w moim hotelu studenta będącego obywatelem Maroka (studiuje w Polsce). Czy mogę to zrobić bez konieczności uzyskiwania zezwolenia?

Może Pan zatrudnić marokańskiego studenta bez zezwolenia jedynie w okresie od lipca do września. Zatrudnienie studenta - obcokrajowca nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

• jest studentem studiów dziennych odbywanych w Polsce,
• zatrudnienie obejmuje jedynie okres lipiec - wrzesień.

Nie ma zatem możliwości zatrudniania marokańskiego studenta w trakcie całego roku akademickiego. Taka możliwość istnieje jedynie w czasie letniej przerwy wakacyjnej. W okresie wskazanych trzech miesięcy musi zamykać się więc cały okres zatrudnienia. Nie ma możliwości kontynuowania bez zezwolenia zatrudnienia rozpoczętego w tym czasie.


(?) Zatrudniłem Irlandczyka, który posiada kilkuletni staż pracy w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W mojej firmie są wypłacane dodatki stażowe w związku z osiągnięciem określonej długości ogólnego stażu pracy. Czy tej osobie powinienem zaliczyć do tego okresu czas przepracowany w tych dwóch państwach?

Powinni Państwo zaliczyć Irlandczykowi pracę w Irlandii i Wielkiej Brytanii do stażu pracy. Do okresów pracy w Polsce zaliczamy udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych w przypadku następujących osób:

• obywateli polskich,
• obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wszystkie państwa Unii Europejskiej wchodzą w skład EOG),

• obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

Zarówno Irlandia, jak i Wielka Brytania należą do EOG. Zatem praca w tych dwóch państwach powinna zostać zaliczona do okresu uprawniającego do dodatku stażowego. Nieuznawanie stażu pracy nabytego w innym państwie członkowskim stanowi - co jest podkreślane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - niezgodną z prawem UE dyskryminację pośrednią w swobodnym dostępie do zatrudnienia obywatela UE.

Skoro okresy zatrudnienia w jakimkolwiek państwie traktujemy jak okresy pracy w Polsce, powinniśmy je wliczać do ogólnego stażu pracy danej osoby. Tak może się jednak stać dopiero po przedstawieniu Panu przez pracownika dokumentów potwierdzających to zatrudnienie (identycznie jak w odniesieniu do wcześniejszego zatrudnienia w Polsce - pracownik musi przedstawić dokumenty). Dopiero na ich podstawie może Pan ustalić jego uprawnienia pracownicze.


(?) Zatrudniłem obywatela Czech. Jest to absolwent studiów. Jakie minimalne wynagrodzenie muszę płacić tej osobie?

Mogą Państwo swojemu pracownikowi z Czech wypłacać 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, tj. 900 zł 80 gr, jeżeli nie przepracował roku. Jeżeli ma co najmniej roczny staż pracy, należy mu wypłacać minimalne wynagrodzenie, tj. 1126 zł. W odniesieniu do tej osoby powinniśmy w pełni stosować przepisy polskie dotyczące m.in. wynagrodzenia za pracę. Jeśli nie posiada jeszcze rocznego stażu pracy (wliczeniu w pełni podlegałby staż pracy przebyty w Czechach lub w innym państwie), może Pan zastosować możliwość tzw. obniżonego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do rocznego okresu pracy pozwalającego na stosowanie wynagrodzenia niższego od obowiązującej kwoty wynagrodzenia minimalnego wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.


(?) Zatrudniłem obywatela Czech. Osoba ta przyjeżdża do pracy do Polski i w ciągu tygodnia jest tutaj, a na weekendy wraca do domu, do Ostrawy. W ramach podróży służbowej pracownik ten ma wyjechać właśnie do Ostrawy. Przepisy wskazują, że za czas delegacji do miejscowości zamieszkania pracownika dieta nie przysługuje. Czy w związku z tym będę mógł nie wypłacać za czas tej delegacji diet?

Nie może Pan pozbawiać pracownika z Czech diet związanych z wyjazdem służbowym, mimo że jedzie do miejscowości, w której mieszka. Postanowienie, o którym Pan wspomina, wynika z przepisów dotyczących podróży służbowych na terenie kraju. Możemy to jednak odnosić tylko do wyjazdów służbowych na terenie Polski. Przepisy regulujące zasady rozliczeń związanych z zagraniczną podróżą służbową nie zawierają już jednak podobnej regulacji.

Obywatel Czech zatrudniony w Polsce podlega wszystkim zasadom i przepisom wynikającym z polskiego prawa pracy. Wyjazd służbowy do Czech jest także dla niego zagraniczną podróżą służbową w rozumieniu polskich przepisów.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK