| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Zatrudniając obcokrajowca w Polsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę, jakiego kraju jest on obywatelem. W zakresie możliwości podejmowania pracy w Polsce uprzywilejowani są obywatele Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodnym przepływie osób, którzy w większości przypadków mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń.

1. Uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce
Wydawanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Polsce przebiega najczęściej dwuetapowo:

1) pracodawca w pierwszej kolejności musi otrzymać przyrzeczenie wydania zezwolenia, które stanowi dla cudzoziemca podstawę do ubiegania się o dokumenty legalizujące jego pobyt na terytorium RP w związku z wykonywaniem pracy (wiza, zezwolenie na zamieszkanie, karta pobytu członka rodziny obywatela UE - w większości powinny być uzyskiwane w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej),

2) następnie dla cudzoziemca jest wydawane zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Polski.
WYJĄTEK

Jeżeli w dniu składania wniosku cudzoziemiec posiada odpowiednie dokumenty legalizujące pobyt w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP, decyzja dotycząca zezwolenia wydawana jest bez konieczności uprzedniego wydania przyrzeczenia.

Pojęcie „pracodawca” oznacza na gruncie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Przepisy dotyczące konieczności uzyskiwania zezwoleń stosujemy również odpowiednio do jednostek organizacyjnych, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także do osób fizycznych, zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi (czyli do podmiotów, które jeszcze mogą nie być pracodawcą).

Konieczności uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemca nie ominiemy zatrudniając daną osobę na umowę cywilnoprawną (zlecenia, o dzieło). Zezwolenie na pracę dotyczy nie tylko możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także powierzenia cudzoziemcowi „innej pracy zarobkowej” (czyli wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych).

Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca:
• odpowiedniej wizy lub
• zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
• zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, lub
• karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca są wydawane przez właściwego wojewodę na wniosek pracodawcy:
• na czas określony (możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę),
• dla określonego cudzoziemca i pracodawcy,
• na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

W przypadku gdy przyrzeczenie zostało wydane, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpoczęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data rozpoczęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może być wcześniejsza niż data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Na wniosek pracodawcy można przedłużyć przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę nie pozwala na swobodne poruszanie się po polskim rynku pracy. Nie daje nawet możliwości wykonywania każdej pracy na rzecz danego pracodawcy, lecz tylko wskazanego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. Wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje jednak ważność w przypadku zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę

Wydawanie zezwoleń na czas określony wiąże się przede wszystkim (poza wyjątkami wskazanymi w przepisach szczególnych) z czasowym zatrudnieniem danej osoby, tj. pracodawca zawiera z nim umowę na czas udzielonego zezwolenia na pracę.

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca trzeba sprawdzić lokalny i wspólnotowy rynek pracy. W toku postępowania o udzielenie zezwolenia bierze się bowiem pod uwagę m.in. informacje pracodawcy o:

• podjętych przez niego działaniach w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi niepodlegającemu obowiązkowi posiadania zezwolenia lub obywatelowi państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub obywatelowi Konfederacji Szwajcarskiej,

• działaniach, które miały miejsce w związku z umieszczeniem oferty w systemie informatycznym wymiany informacji o wolnych miejscach pracy Europejskich Służb Zatrudnienia.

WAŻNE!

Ograniczenie się pracodawcy jedynie do złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy jest niewystarczające do pozyskania polskiego pracownika lub cudzoziemca, który może pracować w Polsce bez zezwolenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK